Jobbet "Ergoterapeut søges til barselsvikariat på PC Amager som aktivitetsmedarbejder" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Jobbet: 
Vi søger en ergoterapeut, der har lyst til at indgå i vores aktivitetsteam, som dækker de to intensive afsnit C3 og D1. Når du bliver en del af vores aktivitetsteam, der lige nu består af en fysioterapeut samt en pædagog, er du dagligt med til at planlægge og deltage i behandlingsstøttende aktiviteter som fx ballstik-massage, madlavning, haveprojekter med plantekasser og andre sæson inspireret aktiviteter. 
Vores mål er, at aktiviteterne er en del af behandlingen, men de skal også være vores bedste værktøj til at forebygge og deeskalere opkørte situationer for at udgå brugen af tvang. Aktivitetsteamet arbejder tværfagligt sammen om alle patienter. Vi forventer, at du tager dig af særlige problematikker fx sansemodulation, sanseprofiler samt ADL-vurderinger. Du skal derfor have viden og erfaring med at arbejde med ADL, sanseprofiler samt interesse indenfor kreative og sansestimulerende aktiviteter. Du kommer til at være sanserumsansvarlig på C3. Dette indebærer at vejlede øvrigt personale følger vejledningen for brug af sanserum samt sørge for at sanserummet er anvendeligt.  
 
Afsnittene: 
Vi er to personalegrupper med bred erfaring i psykiatri og somatik. Vi står for, at patientbehandlingen foregår i miljøet, og vores mål er at minimere tvangen på afsnittet med så mange forskellige tiltag som muligt, så vi kan favne hele patientgruppen. I afsnittende arbejder vi ud fra Safewardsmodellen som fundament for patienter og kollegaer, da vi ved, at den forebygger konflikter og tvang samtidig med, at den er med til at skabe et godt arbejdsmiljø.  
 
Afsnittene er intensive psykiatriske afsnit med ca. 15 enkeltsengestuer pr afsnit. Afsnittene varetager intensiv behandling af alle patientgrupper. Der er i alt 4 intensive afsnit på PC Amager, hvor alle er bopælsopdelt – og D1 og C3 varetager behandlingen af patienter med bopæl på Vesterbro og Sydhavnen. 
På D1 findes et motionsrum og vi har sanserum på begge afsnit. Der er haver tilknyttet hvert afsnit, hvor der også er skabt plads til aktiviteter.  
 
Vi tilbyder: 
En stilling hvor du vil indgå i et team af aktivitetsmedarbejdere på tværs af to intensive afsnit, der fysisk ligger ved siden af hinanden. Din ansættelsesmæssige tilknytning vil dog være til afsnit C3. Du vil få medansvar for igangsættelse af aktiviteter på afdelingen, både til den enkelte patient og for en gruppe af patienter.  
I en til tider uforudsigelig hverdag på intensivt afsnit lægges der vægt på, at du arbejder selvstændigt og er initiativrig med fokus på muligheder og på patienternes behov og ressourcer. Du vil som aktivitetsmedarbejder samarbejde tæt med dine kolleger og afsnitsledelsen og have indflydelse på tilrettelæggelsen af aktiviteter.  
Der tilbydes monofaglig møde hver 3. torsdag i hver måned fra 8.30-10.00 ved den koordinerende terapeut. 
Din arbejdstid ligger indenfor tidsrummet 9-21. Stillingen er en 37 timers stilling med lørdagsvagt hver 3. weekend. 
 
Vi forventer, at du: 
  • Er uddannet ergoterapeut 
  • Har erfaringer med Sanseprofiler 
  • Forstår at motivere patienter med psykiatriske diagnoser til deltagelse i aktiviteter. 
  • Kan arbejde selvstændigt og deltage i tværgående samarbejde. 
  • Har lyst til at være en del af en tværfaglig personalegruppe i et til tider meget vekslende miljø. 
  • Bidrager aktivt og med initiativ til fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i afsnittet. 
  • Er optaget af faglig udvikling og deltager aktivt i implementeringen af nyt ideer og tiltag i afsnittet.  
  • Kan indhente faglig viden udefra, og hjælpe med implementeringen af ny viden i afsnittet.   
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer og er til besættelse per 1. maj 2019.
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede 
organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne tillidsrepræsentant Michelé Jensen pr tlf.: 27106597 eller pr mail: michele.jensen@regionh.dk 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen 
skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. 
Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Boline Baadsgaard på 38641569/2167319924 eller boline.baadsgaard.01@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist den 22. marts 2019, kl 9:00. Samtaler afholdes 26. og 27. marts 2019. 
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse 
af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
Du kan læse mere om centret på her