Jobbet "(KBU) Klinisk Basisuddannelse stillinger på Landssygehuset" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Opslag til (KBU) Klinisk Basisuddannelse stillinger til ansættelse 1. marts 2020 på Landssygehuset

KBU stilling 1: Medicin (9704400-m-99-b-02) – Psykiatri (9704400-99-b-02) 
KBU stilling 2: Medicin (9704400-m-99-b-03) – Kirurgi (9704400-k-99-b-01)
KBU stilling 3: Medicin (9704400-m-99-b-04) - Almen medicin (99523-00-99-b-01)
KBU stilling 4: Kirurgi (9704400-k-99-b-02) - Almen medicin (99521-00-99-b-01) 
KBU stilling 5: Kirurgi (9704400-k-99-b-03) - Medicin (9704400-m-99-b-01)

På Landssygehuset i Torshavn opslås 5 KBU stillinger med tiltrædelse 1. marts 2020.

Ansøgere med færøsk baggrund, og der kan det færøske sprog i skrift og tale, har en fordel.
Ansøgere til den færøske KBU-ordning kan ikke samtidig være tilmeldt KBU-ordningen i Danmark.

Ansøgningen skal indeholde:

motiveret  ansøgning ud fra de 7 lægeroller

curriculum vitae

Ansøgere bedes oplyse nuværende adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Det færøske Finansministerium og Hjálparlæknaráð Føroya/ Foreningen af Yngre Læger.

Bolig afhængigt af familiens størrelse vil blive anvist og rejseudgifter refunderes i henhold til gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Landssygehuset, Helena Skaalum Mikkelsen tlf. +298 234593 eller e-mail: helena@ls.fo

Ansøgningsfristen er 21. marts 2019. Ansøgningerne bliver vurderet ud fra den skriflige ansøgning og CV.

Så vidt den nyansatte indenfor det sidste halvår, har arbejdet udenfor de nordiske lande og/eller i MRSA-inficeret område, skal MRSA-bevis fremvises før arbejdsbegyndelse.

På vores hjemmeside www.ls.fo kan man læse om vores vision, mission og strategi under linket "leys størv" Ansøgning til KBU-stillinger sker via linket nedenfor, hvor der står "søk starvið".