Jobbet "Vil du være afsnitsledende overlæge i Psykiatrisk Ambulatorie Gladsaxe? " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Vi er godt i gang med FACT og søger nu en ny afsnitsledende overlæge. 
 
Der er 3 FACT-teams i Gladsaxe, og hvert team har ca. 200 patienter tilknyttet.   FACT er en hollandsk udviklet model for fleksibel og koordineret, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet for borgere med svær psykisk sygdom. 
 
Du får en erfaren medleder og bliver bl.a. leder for 5 overlægekolleger. 
 
Du vil ligeledes have mulighed for at forske, tage lederuddannelse eller kognitiv uddannelse under ansættelsen. Vi vil gøre vores bedste for, at du har muligheder for et job med udvikling og plads til dine særlige interesser. 
Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk Center Ballerup, som er et center med ca. 700 ansatte. Vi har: 
  • Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling  
  • En række psykiatriske ambulatorier 
  • Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri 
  • Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital 
 
Målgruppen i ambulatoriet er patienter med diagnoser indenfor psykosespektret og patienter med ikke-psykotiske tilstande og lavt funktionsniveau. 
 
Behandlingen af de retslige patienter varetages af vores søstercenter i Ballerup. 
 
Der arbejdes tværfagligt og recovery-orienteret.  
 
Dine nærmeste kolleger vil være Ambulatoriets læger, sygeplejersker, socialrådgivere og administrativt personale - i alt ca. 35 medarbejdere.  
 
Alle speciallæger indgår enten i bagvagt eller i SIF (Speciallæge I Front, hvor man et par gange om måneden har forskudt tjeneste og superviserer i Akutmodtagelsen). Der er fælles klinikker, konferencer og temadage for centrets læger. Vi har rigtig god speciallægegruppe med ambitioner og stor vilje til at hjælpe hinanden.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Louise Behrend Rasmussen, telefon 38645171 eller mobil 24948287 eller på mail: louise.rasmussen.11@regionh.dk 
 
Læs mere om PC Ballerup: http://www.psykiatri-regionh.dk/pc-ballerup-job
 
Ansøgningsfrist mandag den 1. april 2019 kl. 12.00