Jobbet "Overlæge/afdelingslæge i pædiatri med endokrinologi som fagområde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi søger en pædiatrisk overlæge (evt. afdelingslæge) med hovedansvarsområde indenfor endokrinologi og diabetes. Udover endokrinologi vil du blive tilknyttet et eller flere andre fagområder efter aftale med Afdelingsledelsen.

Vi lægger vægt på et godt og fagligt inspirerende arbejdsmiljø og forsøger derfor i høj grad at prioritere den enkeltes interesser. Du bliver ansat på en spændende og engageret Afdeling med mange udfordringer og muligheder for at sætte dit faglige præg på stillingen.

Den endokrinologiske funktion:
Vi har et velfungerende diabetes og endokrinologisk ambulatorium. Derudover tilser vores endokrinolog de indlagte børn med nyopdaget diabetes og andre endokrinologiske børn indlagt på vores sengeafsnit. Der er aktuelt tilknyttet en speciallæge, en pædiatrisk kursist og vekslende yngre læger til funktionen. Derudover er der fast tilknyttet 2,5 diabetes sygeplejersker og endokrinologiske sygeplejersker. Vi har en stor grad af tværfaglighed i vores ambulatorium, hvor sygeplejersker arbejder meget selvstændigt, og der er desuden tilknyttet nogle meget dygtige sekretærer.
Der er desuden tæt samarbejde med afdelingens psykolog og socialrådgiver.

Om stillingen i øvrigt:
Stillingen byder på attraktive arbejdsvilkår og efteruddannelsesmuligheder i en velfungerende Afdeling med Børnemodtagelse i samarbejde med Akutafdelingen, alment Børne- og Ungeafsnit, Neonatalafsnit og stort Børneambulatorium med flere grenspecialer såsom; kardiologi, neurologi og søvnforstyrrelser, pulmonologi,  neonatologi, socialpædiatri, nefrologi og enuresis/inkontinens. Vi har regionsfunktion i børnereumatologi, og neonatalogi.
Vi har årligt ca. 5000 indlæggelser og 12.000 ambulante besøg.

Du får til en vis grad indflydelse på planlægningen af dit eget arbejde og vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og engageret, men samtidig, at du har gode evner for samarbejde. Mange arbejdsopgaver bliver løst i et tværfagligt samarbejde med de øvrige læger og sygeplejersker.

Vi stræber hele tiden på at have patienten i centrum, men også den enkelte medarbejder. Du indgår som udgangspunkt i bagvagten i 24 timers tilstedeværelsesvagt. Du vil få en grundig introduktion til vagten og dine andre funktioner på Afdelingen. Der stilles vagtværelse til rådighed, centralt i afdelingen.

Vi har aktuelt en ph.d. studerende i børnereumatologi, en sygepleje ph.d. i neonatalogi, samt en lille veletableret forskningsenhed, der samarbejder med Dansk Børne Astma Center i Gentofte, med en ph.d. studerende og en forskningssygeplejerske.

Vi vægter uddannelse og undervisning højt i Afdelingen. Vi har bl.a. simulationstræning i akutte neonatale og pædiatriske cases hver 2. uge, mandagens case samt undervisning ved speciallæger, som du bliver en del af.  

Pædiatrisk Afdeling deltager i undervisning af 6. semester medicinstuderende på 2. del fra Københavns Universitet og ser generelt uddannelse af læger, som en af kernekompetencerne i Afdelingen.

Dine kvalifikationer
Speciallæge i pædiatri

Ekspertuddannelse eller dokumenteret erfaring i pædiatrisk endokrinologi

Vi gør opmærksom på, at du for at kunne blive ansat som overlæge i Region Sjælland skal have 5 års anciennitet som speciallæge.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger/afdelingslæger - indgået mellem FAS/Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de syv lægelige kompetencer og må derudover gerne indeholde kronologisk CV samt specifikation af specielle interesseområder og ønsker.

Ansøgning stiles og mailes til afdelingsledelsessekretær Tina Sølvhøj tsso@regionsjaelland.dk

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave