Jobbet "Bioanalytikere til Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
2 faste stillinger og et antal vikariater som bioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse. Den ene faste stilling er ledig til besættelse fra den 1. april 2019 og den anden fra d. 1. september 2019 eller efter aftale.
 
Stillingerne er fuldtidsstillinger på gennemsnit 37 timer pr uge.
 
Bioanalytikere har arbejdsfunktioner opdelt i 3 kompetencegrupper:
 • Præanalyse
 • Rød gruppe: Hæmatologi, koagulation og præanalyse
 • Grøn gruppe: Biokemi, blodtypeserologi og præanalyse
De faste stillinger er i grøn gruppe. Vikarene ansættes i afdelingen med mulighed for oplæring i funktioner i rød eller grøn gruppe.
 
Vi har et godt fagligt og socialt miljø med gode og aktive kollegaer.
 • Vi har gode udviklingsmuligheder indenfor de forskellige laboratoriefaglige områder
 • Vi sørger for god introduktion og grundig oplæring
Om stillingerne
Arbejdsopgaver:
 • EKG og blodprøvetagning på børn og voksne - både i ambulatoriet og på sengeafdelinger
 • Analysearbejde og kvalitetssikring
 • Vedligehold og servicering af apparatur
 • Deltagelse i afdelingens vagtordning
Vi søger medarbejdere, som:
 • Er autoriseret bioanalytiker med interesse indenfor klinisk biokemi og/eller blodtypeserologi, gerne med erfaring indenfor området
 • Er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på faglig kvalitet
 • Har lysten til at uddanne sig til at påtage særlige opgaver eller funktioner
 • Er omhyggelig og kvalitetsbevidst
 • Evner at planlægge, organisere og prioritere egne opgaver
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt
 • Er servicemindet og interesseret i patienten
 • Besidder humoristisk sans
 Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende både blodtypeserologiske og biokemiske laboratoriespecialer og dækker funktioner på hospitalsenhederne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det blodtypeserologiske laboratoriespeciale er fagligt en del af Blodcenter Midt.
 
Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører samlet omkring 7 mio. analyser årligt.
 
Afdelingen inspiceres af Sundhedsstyrelsen og er akkrediteret efter SD/EN ISO 15189 og 22870.
Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende, udfordrende og travl hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.
 
Se mere om afdelingen på hjemmesiden her
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fire hospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker:
Karina Jensen tlf. 30686293
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 19. marts 2019
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale