Jobbet "Fagområdeuddannelse i allergologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 142, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Ved Hudafdeling I og Allergicentret er en fagområdeuddannelsesstilling i allergologi ledig til besættelse 01.09.2019.
 
Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin, lungemedicin, dermatologi og pædiatri samt speciallæger i arbejdsmedicin.
Stillingens uddannelsesmæssige indhold svarer til Dansk Selskab for Allergologis krav til uddannelse i fagområdet allergologi.
 
Allergicentret blev etableret i år 2001, ledelsesmæssigt forankret i Afdeling I, men som et samarbejde mellem de relevante afdelinger.
 
Allergicentret har til opgave i samarbejde med stamafdelingerne at varetage komplicerede allergologiske patientforløb hos såvel børn som voksen.
 
Der er ansat 3-4 overlæger, 2 afdelingslæger, 2 yngre læger, 13 sygeplejersker, 1 bioanalytiker, 3 sekretærer, 1 klinisk diætist, 2 Ph.d. studerende og 2 post.doc.
 
Allergicentret er beliggende i Afdeling I.
 
Den ambulante aktivitet er høj og stigende og nyhenviste patienter fordeler sig ligeligt mellem børn og voksne.
De hyppigste patientkategorier er, udover patienter som har komplicerede problemstillinger, fx med manifestationer fra flere organsystemer og som derfor ses af flere speciallæger sammen, overvejende patienter med akut, svær, ofte livstruende type I allergi (anafylaksi), herunder patienter med allergi over for fødevarer, oftest jordnødder, æg, hasselnødder, sesam birkes; lægemidler, herunder ofte penicillin og acetylsalicylsyre/NSAID og desuden patienter med urticaria, allergisk rinit, mastocytose/urticaria pigmentosa samt patienter, som skal gennemgå specifik immunterapi.
 
Allergicentret huser Odense Research Center for Anaphylaxis og Mastocytosecentret.
 
Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
 
Nærmere oplysninger kan indhentes hos specialeansvarlig overlæge Charlotte Gotthard Mørtz, 6541 5025, e-mail charlotte.moertz@rsyd.dk