Jobbet "Vikar for afdelingslæge søges til Røntgen og Skanning, Afsnit 7, AUH" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
En vikar for afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Afsnit 7 (Kirurgisk/medicinsk afsnit) er ledigt til besættelse pr. 1. april 2019 eller efter aftale. Vikariatet ophører pr. 30.november 2020.

Afsnit 7 betjener de kliniske afdelinger på AUH, især område SYD samt primærsektoren i Aarhus Kommune. Der er således opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor gastro- og interventionsradiologi. Afsnittet har ultralyd, CT, MR, gennemlysning, konventionel røntgen samt to interventionsstuer beliggende på operationsgangen i område SYD. Der er en stor speciallægegruppe med funktion indenfor dels gastro- dels onkoradiologi, der arbejder sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med plads til både faglig sparring og humor.
 
Afdelingslægen skal varetage basisopgaver indenfor alle modaliteter.
 
Afsnittet har fokus på generationsskifte. Afdelingslægen vil derfor også skulle dække et dedikeret fokusområde i nedre gastroradiologi, især kolorektalcancerdiagnostikken inklusive varetagelse af MDT-konferencer.
 
Der er vagtforpligtigelse i 7-skiftet tilstedeværelsesvagt efterfulgt af rådighed fra bolig.
 
Læs stillings- og funktionsbeskrivelse her
 
Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning er i 2018 og 2019 på en spændende rejse med flytning til det nye store universitetshospital i Skejby samt fusion af tidligere Røntgen og Skanning og Neuroradiologisk Afdeling. Omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, o.m.a. giver mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger.
Vi er nu 400 ansatte, heraf 67 speciallæger, fordelt på 8 afsnit. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2017 341.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. 
 
Vores ledetråde er
  • fra enhed til helhed
  • patientens behov kommer først
  • vi skaber resultater gennem samarbejde
Har du brug for flere oplysninger så kontakt afsnitsledende overlæge Mona Rosenkilde, på 2142 7160 eller på mail mona.rose@rm.dk eller overradiograf Morten Kamp Ditlev, på 6136 8998  eller på mordit@rm.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.
 
Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning.

Ansættelsessamtaler foregår i uge 12, 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.