Jobbet "Brænder du for at arbejde med korte akutte patientforløb, og har du lyst til at arbejde som bagvagt i en nyetableret selvstændig Akutmodtagelse?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Akutmodtagelsen, Nordsjællands Hospital søger speciallæger med interesse for akutmedicin til konsulent hold pr. 1 maj 2019
 
Lægekonsulenten vil flankeres af et stærkt yngre lægehold og dygtige akutsygeplejersker. Kerneopgaven for holdet er at behandle og udskrive de patienter, der kan færdiggøres indenfor 12 timer, og således ikke har behov for indlæggelse. I den forbindelse vil speciallægens opgave bestå i at assistere triagesygeplejerskerne ved behov og supervisere yngre læger i at lave gode behandlingsplaner for patienterne. Speciallægen vil have bagvagtsfunktion for teamet og dermed også have et overordnet behandlingsansvar for patienterne i Akutmodtagelsen. Speciallægens arbejdstid tilrettelægges med tilstedeværelse kl. 08-20 alle ugens dage. Fra kl. 20-08 har speciallægen vagt udenfor tjenestestedet med tilkaldfunktion. 
 
Patienter der efter endt triagering visiteres til indlæggelse, modtages til videre udredning og behandling af de samarbejdende specialer. Specialerne har selvstændigt behandlingsansvar for patienten, når denne visiteres til indlæggelse. 
 
Lønaftalen er stadig til forhandling, men nedenstående løntakster, kan betragtes som minimumsløn. 
Løn for speciallægekonsulent:  
Kl. 08-20: Timetakst: 740,51 kr. 
Kl. 20-08: Der honoreres for 4 timers tilkald med 877,64 kr. pr. time på hverdage og med 918,78 kr. pr. time på lørdage, søndag og SH-dage. For vagt udenfor tjenestestedet på hverdage ydes endvidere et tillæg på 1840,15 kr. på hverdage og 2020,61 kr. på lørdage, søndage og SH-dage. 
 
Synes du ovenstående lyder spændende, så send hurtigst muligt en kort motiveret ansøgning på mail til  
Ledende overlæge Kitten Engell Weber, speciallæge i akutmedicin og almen medicin 
Direkte nummer: 26208865 
Mail: kitten.engell.weber@regionh.dk 
Ansøgningsfrist: Søndag den 28. april 2019. 
Ansættelsessamtaler efter aftale.