Jobbet "Driftspecialist til Sektionen for Præanalyse og POCT, Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens søger en driftspecialist i Sektion for Præanalyse og POCT. Der er tale om en fast stilling på 30 timer fra 1. maj 2019.

Blodprøver og Biokemi:
Afdelingen består i alt af 75 medarbejdere, hvoraf de fleste er bioanalytikere. Bioanalytikerne er organiseret i tre sektioner med kompetencer centreret omkring henholdsvis præanalyse/POCT, biokemi/koagulation samt hæmatologi/serologi. Alle sektioner varetager EKG og blodprøvetagning. Til hver af disse tre sektioner er knyttet en afdelingsbioanalytiker og en driftsspecialist, der sammen forestår den daglige drift.

Sektionen for Præanalyse og POCT:
Sektionen består udover afdelingsbioanalytikeren og driftspecialisten af i alt 21 bioanalytikere. Tre af disse bioanalytikere varetager selvstændigt den daglige drift af Prøvetagningen i Skanderborg Sundhedshus, som også er en del af Regionshospitalet Horsens. To dage om ugen er der personale udstationeret i vores prøvetagningssattelit i Odder Vitapark.
Sektionen er også ansvarlig for Mobiltjenesten med prøvetagning i eget hjem og på plejehjem, for rørpost, Prøvefordeling; kontakt til samarbejdende afdelinger på hospitalet og for Distal tryk målinger.

Om jobbet som driftspecialist:
Driftsspecialist varetager i tæt samarbejde med afd. bioanalytiker:
 • Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange
 • Daglig drift herunder arbejdsplansjusteringer ift. sygemeldinger mv. (gangvagt) i samarbejde med afd. bioanalytiker
 • Faglig udvikling i området
 • Optimering af arbejdsgange i samarbejde med sektionen
 • Understøttelse af positiv samarbejdskultur og god kommunikation
 • Planlægning af oplæring og introduktion af nye medarbejdere
 • Intern og ekstern kvalitetssikring
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af områdets instrukser, analysevejledninger og betjeningsvejledninger
 • Sparring med afdelingsbioanalytiker/superbrugere
 • Lagerstyring, varebestilling og varemodtagelse i samarbejde med afdelingsbioanalytiker/superbruger/laboratoriemedhjælper
 • Indkøring af apparatur
 • Vedligeholdelse af apparatur/fejlfinding på aparatur evt. i samarbejde med samarbejdspartnere eller leverandør.
 • Medvirke til det gode samarbejde med rekvirenter
 • Oplæring og vejledning af personale vedrørende procedurer og god praksis i afsnittene
 • Godkendelse af kompetenceskemaer
 • Opfølgning på lokale afvigelser og audit
 • Deltagelse i relevante brugermøder, standardiseringsmøder m.m.
Afdelingen tilbyder:
 • ansættelse i en spændende og aktiv afdeling, med et tæt kollegialt team
 • gode kolleger med stort engagement og høj faglighed
 • et hospital hvor innovation, teknologi og dynamiske medarbejdere er nøgleord
Vi forventer at du:
 • som minimum har uddannelse som bioanalytiker eller kandidat
 • har erfaring i det Præ-analytiske og POCT området
 • har gode samarbejdsevner samt lyst og vilje til at arbejde i helheder
 • kan planlægge og prioritere dit arbejde, er fleksibel og ansvarsbevidst
 • har en tillidsvækkende personlighed og har gode kommunikative evner
 • er fortrolig med IT og tekstbehandling
 • har en positiv tilgang til arbejdsopgaver
 • kan bevare ro og overblik i en travl hverdag
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø
Har du spørgsmål kan du kontakte ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre på telefon 7842 6047, og du kan kontakte afdelingsbioanalytiker Tue Boas på telefon 7842 6043.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet (Danske Bioanalytikere) og Danske Regioner.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfrist:
Fredag d. 22 marts 2019. Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 13.

Regionshospitalet Horsens - en attraktiv arbejdsplads:
Blodprøver og Biokemi er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere. Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.