Jobbet "Vikar for reservelæge til Patologiafdelingen, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Jobbet 
Vi søger en vikar for reservelæge, der har lyst til at arbejde med patologi. 
 
Patologiafdelingen er karakteriseret af høj dynamik og aktivitet i hverdagen med stort fokus på faglig og teknologisk udvikling. Afdelingen er meget forskningsaktiv og har et professorat i molekylærpatologi. Afdelingen diagnosticerer vævs- og celleprøver fra Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt fra speciallægepraksis i regionen. 
 
Der er ca. 140 ansatte i afdelingen, heraf 43 læger: 28 overlæger inkl. ledende overlæge, 4 afdelingslæger og 11 uddannelsessøgende læger. Desuden på AC-siden 5 ½ molekylærbiolog.  
 
Det lægelige arbejde er organiseret i syv team: Dermatologi, gastroenterologi, gynækologi, hæmatologi, mamma/ortopædkirurgi, plastikkirurgi og uropatologi. Desuden varetages nefropatologi. For hvert team er udpeget en teamoverlæge, som varetager kommunikationen mellem afdelingsledelsen og de øvrige læger i teamet. 
 
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende overbioanalytiker. Desuden har afdelingen et ledelsesteam bestående af afdelingsledelsen, to områdeledere for læger, den uddannelsesansvarlige overlæge, fire afdelingsbioanalytikere, områdeleder for molekylærenheden og områdeleder for portører. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse 1. maj 2019 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 6 måneder. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Birgitte Bols på telefon 3868 1405. 
 
Ansøgningsfristen er den 15.03.2019 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler snarest derefter.
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.