Jobbet "Sundhedsfaglig funktionsleder søges til Samsø Sundheds- og Akuthus" er udløbet

Region Midtjylland

Samsø Sundheds- og Akuthus

Sygehusvej 26, 8305 Samsø

Dit næste skridt
Vi søger en funktionsleder med sundhedsfaglig profil pr. 1. juni 2019.

Vi tilbyder en spændende stilling med mulighed for at være med til at udvikle det samlede sundhedstilbud på Samsø. funktionslederen af Samsø Sundheds- og Akuthus skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med leder af Samsø Kommunes hjemmesygepleje.

Samsø Sundheds- og Akuthus er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune og en del af Aarhus Universitetshospital.

Region Midtjylland og Samsø Kommune er i færd med at udarbejde en ny samarbejdsmodel for det samlede sundhedstilbud på Samsø. Formålet er, at skabe sammenhængende patient-/bogerforløb og sikre størst mulig udnyttelse af de sundhedsfaglige kompetencer på øen.

Som leder skal du stå i spidsen for forandringsprocesser med respekt for den enkelte medarbejder og forståelse for at inddrage de relevante faglige kompetencer.

Din profil
 • har ledererfaring, gerne lederuddannelse
 • kan sætte retning og stå i spidsen for forandringer
 • har fokus på kliniknær faglig ledelse, hvor borgerens/patientens behov kommer først
 • er synlig og kan inspirere og engagere medarbejderne så alle kompetencer kommer i spil
 • kan formidle budskaber klart og forståeligt i respektfuld dialog
 • kan initiere og understøtte udviklingen af den enkelte medarbejders og de samlede kompetencer i huset
 • kan samarbejde med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere
Vi tilbyder
 • lederuddannelse, hvis du ikke allerede har det
 • supervision sammen med andre ledere
 • engagerede og kompetente medarbejdere
 • gode samarbejdspartnere på og uden for øen
 • et Sundheds- og Akuthus der er er i samspil med samfundet
 • bolig

Om Samsø Sundheds- og Akuthus
Sundheds- og Akuthuset varetager sygepleje, udredning, behandling og rehabilitering af borgere og patienter på husets kommunale korttidspladser og regionale observationspladser samt i skadestuefunktionen.

Vi har fire kommunale korttidspladser og fire regionale observationspladser samt en døgnbemandet skadestue med mulighed for røntgenundersøgelser.
Borgerne på de kommunale korttidspladser er visiteret til rehabiliteringsforløb eller aflastningsophold. Patienterne i de regionale observationspladser og skadestuen er henviste fra AMK-vagtcentralen eller direkte fra vagtlæge. Patienterne opholder sig på observationspladserne til de er færdigbehandlede eller til de kan overføres til Aarhus Universitetshospital til videre behandling.

Vi er ca. 25 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og servicemedarbejdere.

Det lægefaglige ansvar varetages af øens to praktiserende læger

Huset rummer desuden flere kommunale funktioner.

Læs mere om huset her

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes prøvetid i de første tre måneder af ansættelsen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Kirsten Rahbek på 3092 2449.

Vi afholder ansættelsessamtaler den 4. april 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.