Jobbet "Psykolog til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Børn og Unge

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Børn og Unge søger pr. 1. april 2019 eller snarest derefter en specialist/specialpsykolog til at indgå i vores tværfaglige arbejde med børn og unge. Stillingen er på 37 timer/uge.
 
Har du lyst til at være en del af et tværfagligt team, som varetager udredning og  testning af børn med rusmiddelskader. Vejledning til samarbejdspartnere indgår også som en del af arbejdet. Hovedparten af børnene er i alderen 0-7 år, men vi modtager også henvisninger på ældre børn.
 
Der er etableret et godt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter på hospitalet , som ser en del af børnene til vurdering ved behov.
 
Børn og Unge er en universitetsafdeling  opdelt i fire afsnit med hver sine forskellige fagområder. Ved behov er barnet indlagt, men det primære arbejde er ambulant.
 
En arbejdsdag pr. uge forventes funktionen, indtil videre, at foregå på Regionshospitalet i Herning.
 
Vi søger en psykolog med
 • formel uddannelse og autorisation som specialist i klinisk børnepsykologi
 • bred erfaring indenfor området
 • rutineret i testning i form af Bayley, WPSSI, ABAS, BRIEF , SSAP og evt. også WISC
 • erfaring med tværfagligt arbejde og teamfunktion
 • erfaring med tværsektorielt arbejde
 • lyst og evner til at udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet på området-herunder bidrage til udvikling i teamet
 • erfaring med undervisning og gerne også med supervision
 
Vi tilbyder
 • en dagligdag præget af højt til loftet og plads til humor
 • en afdeling i stor udvikling og med mulighed for indflydelse
 • en afdeling, hvor vi har et fælles værdigrundlag for vores professionelle arbejde med børn og unge og deres familier
 • en afdeling, hvor tværfagligt samarbejde og teamfunktion, er afsæt for høj kvalitet
 • et fagligt fællesskab med øvrige faggrupper og med speciallægerne  i teamet
 
Ansættelsen sker ved Region Midt med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Jennifer Vikre-Jørgensen på 3071 5168.
 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 13, 2019.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.