Jobbet "FamilieFOKUS søger en erfaren psykolog til afdelingen i Øst" er udløbet

Region Midtjylland

IKH Specialrådgivningen

P.P ørumsgade 9, 8000 Århus C

Dit næste skridt
FamilieFOKUS Øst, Institut for Kommunikation og Handicap, afd. Høje Tåstrup søger en erfaren psykolog til en 30 – 37 timers stilling med tiltrædelse 1. maj 2019.
FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud under Region Midtjylland, der består af to afdelinger i henholdsvis Aarhus og Høje Tåstrup. Vi tilbyder specialiseret indsats til familier med børn med livstruende og livsbegrænsende tilstande. FamilieFOKUS tilbyder både ophold for hele familien og forløb i hjemmet samt familiekurser og andre relevante tilbud målrettet den enkelte families behov.

FamilieFOKUS er kendetegnet ved kortvarige indsatser til familierne, hvor fokus er at forbedre familiens livskvalitet og mestring. Indsatsen retter sig mod hele familien.

Vi søger en psykolog med:
 • Erfaring fra arbejde med sorg og krise samt stresshåndtering,
 • Erfaring med relationsarbejde og samspil i familier
 • Erfaring indenfor det sundhedspsykologiske område og erfaring med psykosocial rådgivning til familier med børn med svære handicaps og/eller alvorlig somatisk sygdom
 • Kendskab til børnepalliation eller specialiseret palliation
 • Autorisation som cand.psyk. eller cand.pæd.psyk. og evt. med specialist- eller supervisoruddannelsen
Dine arbejdsopgaver:
 • Psykoedukation til målgruppen og supervision til fagpersonale
 • Deltage i vidensudvikling og forankring af FamilieFOKUS
 • Terapeutisk arbejde i FamilieFOKUS med afsæt i hele familien
Vi forventer du har/kan:
 • Lyst til at udvikle den palliative tværfaglige indsats i FamilieFOKUS med afsæt i en psykosocial tilgang
 • Erfaring med at formidle, undervise og supervisere
 • Varetage såvel familie- par– og individuelle samtaler samt søskende- og børnesamtaler
 • Robusthed til og erfaring med at agere i et felt, hvor børn/unge og deres pårørende (søskende, forældre, bedsteforældre) er i eksistentielle forandringer og kriser
 • Være fleksibel og omstillingsparat ift. til arbejdets indhold og opgave
 • Indgå i tværfagligt samarbejde
 • Arbejde psykoedukativt i forhold til såvel børn og unge som voksne, tilpasset alder og funktionsniveau
Vi tilbyder:
 • Gode kolleger med høj faglighed og en velfungerende arbejdsplads
 • Videns- og udviklingsarbejde indenfor området
 • Supervision
 • Faglig sparring i psykolog- og tværfagligt team
Arbejdsstedet er på IKH´s afdeling i Handicaporganisationernes Hus, Høje Tåstrup, men du vil skulle løse opgaver både på Musholm, Korsør og i øvrigt i hele landet . Det forventes derfor, at du har kørekort og er indforstået med rejseaktivitet sammen med dine kolleger.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger hos afdelingsleder Ingeborg Lysdal på tlf. 61 12 66 89
eller faglig koordinator Hilde Skrudland på tlf. 23 69 90 38

Se desuden www.familie-fokus.dk og www.ikh.rm.dk

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er mandag, den 18. marts kl. 12.00.

Samtaler:

Samtaler forventes afholdt mandag, den 25. marts 2019

IKH løser opgaver for kommuner og regioner, og er herudover leverandører i udviklings-, forsknings- og satspuljeprojekter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.