Jobbet "Fysioterapeut søges til ganganalyselaboratoriet og børneområdet Rehabiliteringsafdelingen, OUH Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Fast stilling som fysioterapeut på 37 timer/uge i Rehabiliteringsafdelingen, OUH Odense Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019. 
 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 2 på Odense matriklen, men der kan forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg. Stillingen er delt, således at du bliver tilknyttet ganganalyselaboratoriet 18 timer og børnehospitalet 19 timer.
 
Arbejdet foregår på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.  
 
Ganganalyselaboratoriets personale, heriblandt en fysioterapeut, vil forestå en længerevarende oplæring af dig indenfor ganganalyse. Denne oplæringsfase forventes at vare mindst ½ år. Herudover vil der ske løbende opkvalificering gennem deltagelse i internationale kurser og konferencer.  Børnegruppens fysioterapeuter vil introducere dig til funktionen på børnehospitalets afsnit. 
  
Dine arbejdsopgaver i ganganalyselaboratoriet 
Du skal udføre objektive, fysiske undersøgelser og tredimensionel computerbaseret ganganalyse på henviste børn – overvejende børneneurologiske patienter. Ud fra undersøgelser og analyser skal du udfærdige undersøgelsesrapporter, som skal konfereres med læger og du skal deltage i udarbejdelse af behandlingsrekommandationer. Du vil indgå i ganganalyse teamet på Odense Universitetshospital, og bidrage til udviklings- og kvalitetsopgaver indenfor ganganalyse på det børneneurologiske område. 
 
Dine arbejdsopgaver på HC Andersen børnehospital 
Fysioterapeuterne varetager opgaver på hele børnehospitalet samt børneintensivt afsnit, hvor der behandles såvel indlagte som ambulante patienter. Opgaverne består bl.a. af vurderinger, lungefysioterapi, mobilisering, genoptræning efter operation eller efter længerevarende indlæggelse, træning af børn med specialiseret genoptræningsplan og hjælp til smertehåndtering. Der udarbejdes vurderinger og anbefalinger, som skal videreformidles mundtligt og skriftligt til forældre og samarbejdspartnere internt og eksternt. 
 
Du har et tæt samarbejde med tværfaglige kollegaer og forældre. Den skriftlige formidling foregår via den elektroniske patientjournal og i nogle tilfælde desuden som genoptræningsplan. Du skal deltage i tværfaglige konferencer på sengeafdelingerne, og i interne møder i Rehabiliteringsafdelingen.  
 
I starten vil dine opgaver primært være på børneinfektionsmedicinsk afdeling og med ambulante patienter.  
 
Vi søger en fysioterapeut der  
 • har en særlig interesse for at arbejde med ganganalyser og biomekanik samt har en vis formåen indenfor IT 
 • gerne har kendskab til undersøgelse af gangen ud fra videooptagelse og fra computeriseret ganganalyse 
 • har bred klinisk erfaring indenfor børneområdet, gerne indenfor det reumatologiske, neurologiske og ortopædkirurgiske område 
 • har erfaring med og kan udføre motoriske udviklingstest til børn 
 • er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient 
 • har gode formidlings- og kommunikationsevner og samarbejder godt med både børn og forældre  
 • trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt 
 • kan formulere sig kortfattet og præcist på skrift 
 • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver 
 • kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø og er parat til at arbejde med alvorligt syge børn og med forældre i krise 
 • udviser engagement og stabilitet 
 • har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.  

Om os  
Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter. 

I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, børnegruppen, bestående af 8 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene samt ved et godt socialt arbejdsmiljø. 
 
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger. 
 
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet.  
 
I forhold til funktionen i ganganalyselaboratoriet vil dine nærmeste samarbejdspartnere være teamet omkring ganganalyselaboratoriet, der udover fysioterapeuter består af børneortopæder og børneneurologer. Desuden vil du samarbejde med forskningsenheden i ganganalyselaboratoriet. Ganglaboratoriet er en enhed under ortopædkirurgisk afdeling O, OUH. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.   
 
Hvis du har spørgsmål  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut Eva Friis Kamelarczyk: eva.friis.kamelarczyk@rsyd.dk - Tlf. 21 59 10 30. 
Fysioterapeut Maria Thorning Christensen (ganganalyselaboratoriet): maria.thorning.christensen@rsyd.dk - Tlf. 24 84 67 47. 
Fysioterapeut Anne Hessellund (børnegruppen): anne.hessellund@rsyd.dk - Tlf. 51 41 50 65 
 
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningsfrist er torsdag d. 21. marts 2019 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 26. marts 2019