Jobbet "Kvalitetsleder til Blodprøve og Biokemi" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Ved Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens er en 37 timers stilling som kvalitetsleder ledig til besættelse 1. maj 2019 eller hurtigst muligt.

Blodprøver og Biokemi
Afdelingen varetager den klinisk biokemiske funktion, og har derudover funktioner indenfor knoglebank, klinisk immunologi, herunder donortapning, serologi og blodudlevering. Afdelingen har endvidere prøvetagning i Skanderborg Sundhedshus samt Vitapark Odder.

Laboratoriet udfører analysearbejde inden for almen klinisk kemi, endokrinologi, hæmatologi, koagulation, syre-base, blodtypeserologi og allergidiagnostik. Derudover udfører vi distal blodtryksmåling.

Vi er i alt 75 medarbejdere, hvoraf de fleste er bioanalytikere. Bioanalytikerne er organiseret i tre sektioner med kompetencer centreret omkring henholdsvis præanalyse/POCT, biokemi/koagulation og hæmatologi/serologi.

Vi arbejder målrettet mod at opnå akkreditering af DANAK (ISO 15189), og du kommer til at stå i spidsen for denne proces.

Om jobbet som kvalitetsleder
Kvalitetslederen er formand og referent for kvalitetsudvalget i afdelingen og har ansvaret for at
 • planlægge, organisere og lede opgaver med implementering af kvalitetsstyringssystem
 • sørge for daglig drift og vedligehold af kvalitetsstyringssystemet
 • koordinere, planlægge, gennemføre og afrapportere audit-, survey- og selvevalueringsaktiviteter
 • holde sig ajour med ændringer i akkrediteringskravene
 • koordinere aktiviteter vedr. kvalitetsstyringssystemet med afdelingens øvrige aktiviteter
 • planlægge, udføre, evaluere og dokumentere patientsikkerheds- og kvalitets opgaver
 • udarbejde fortløbende monitorering af kvaliteten i afdelingen.
 • bistå lederne med at skabe overblik over indsatser og resultater
 • varetage opgaver indenfor opsamling, analyse og iværksætte handleplaner vedr. utilsigtede hændelser i egen afdeling og på tværs af organisationen.
 • informere, vejlede og uddanne afdelingens medarbejdere i kvalitetsstyring og akkreditering
 • motivere til løbende udvikling af afdelingens kvalitetskultur
 • varetage kontakten til eventuelle kvalitetsmyndigheder og Regionshospitalet Horsens kvalitetsorganisation
 • tage hensyn til optimal ressourceudnyttelse ved tilrettelæggelse af opgaverne
 • have fokus på forbedringspotentialer og medvirke til afdelingens udvikling

Afdelingen tilbyder
 • ansættelse i en afdeling med meget kort afstand mellem medarbejder og ledelse, stor aktivitet og med mange udviklingsprojekter
 • gode kolleger med stort engagement og høj faglighed
 • et godt arbejdsmiljø med en god, uformel omgangstone
 • plads til humor og prioritering af personlig og faglig udvikling

Vi forventer at du
 • har en sundhedsfaglig uddannelse eller relevant akademisk uddannelse gerne med efter- og videreuddannelse indenfor forbedrings- og projektledelse.
 • har særligt kendskab til kvalitetsstyring og akkreditering
 • tilegner dig grundig indsigt i afdelingens opgaver og funktioner
 • behersker principper for audit og selvevaluering
 • kan planlægge og prioritere arbejdet, arbejde projektrelateret og tværfagligt
 • har gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder
 • kan arbejde selvstændigt, holde fokus på og bevare overblikket over kvalitetsstyringssystemet
 • er god til mundtlig og skriftlig formidling
 • er fleksibel og ansvarsbevidst
 • har en tillidsvækkende personlighed og en positiv tilgang til arbejdsopgaver
 • er fortrolig med IT og tekstbehandling
 • kan bevare ro og overblik i en travl hverdag
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø
Har du spørgsmål kan du kontakte ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre på telefon 7842 6047 eller ledende overlæge Else Marie Vestergaard på telefon 7842 6020.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 25 marts 2019. Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 13.

Regionshospitalet Horsens - en attraktiv arbejdsplads:
Blodprøver og Biokemi er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere. Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale