Jobbet "Lægesekretær medicinsk afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk afdeling

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi 2 nye lægesekretærkolleger til vores team på i alt 42 lægesekretærer. Her har du chancen for at prøve kræfter med et stort og spændende speciale med mulighed for egne ansvarsområder i et subspeciale. Hos os er ingen dage ens, og du vil med garanti ikke komme til at kede dig.

Du vil herudover få en unik mulighed for at være med til at flytte til vores nye sygehus i Gødstrup i 2020.

Begge stillinger er ledige til besættelse snarest muligt eller senest pr. 1. maj 2019.
Stillingerne er på 34-37 timer pr. uge.

Den ene stilling er med daglig tjeneste i Holstebro i Lungemedicinsk Dagafsnit 2, og den anden er med daglig tjeneste i Herning i Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatoriet. Når Medicinsk Afdeling flytter til Gødstrup ultimo 2020 samles hele sekretærfunktionen i afdelingen her.

Om stillingerne
Generelle opgaver for begge stillinger:
 • Skriveopgaver
 • Bookingopgaver
 • Registreringsopgaver
 • Telefonbetjening af patienter, interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Modtagelse og registrering af patienter
 • Varetagelse af scanningsopgaver og post
 • Håndtering af forespørgsler om journalmateriale og statusattester
 • Vagtfunktion på hverdage til kl. 18.00 og i weekender fra kl. 08.00-15.00. Vagtfordelingen er fleksibel i forhold til dine ønsker, og vagterne dækkes af 40 lægesekretærer i afdelingen på skift.
 • Afløserfunktion i vores sengeafsnit efter behov.
 • Deltage i oplæring af lægesekretærelever

Særlige opgaver for stillingen i Lungemedicinsk Dagafsnit:
 • Cancerregistrering
 • Koordinering af patientforløb
 • Klargøring til diverse konferencer
 • Mulighed for web-redaktør af hjemmeside

Særlige opgaver for stillingen i Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatoriet:
 • Cancerregistrering
 • Booking-konfigurator
 • Koordinering af patientforløb
Derudover er der også mulighed for helt generelt for stillingen i Herning, såfremt man ønsker det, at blive webredaktør på ambulatorie-området.Vi har følgende krav til vores kommende kollega:
 • Du er uddannet lægesekretær
 • Du har kendskab til IT på brugerniveau
 • Du har erfaring med Midt EPJ
 • Du er fortrolig med booking via Midt EPJ
 • Du er mødestabil

Vi forventer desuden
 • at du kan samarbejde på tværs af faggrupper
 • at du er serviceminded i din tilgang til patienter og samarbejdspartnere
 • at du har en positiv tilgang og sans for humor
 • at du er fleksibel både i forhold til arbejdstider og opgaver
 • at du kan indgå i vagtordning på hverdage og i weekender
 • at du har interesse i korrekt registreringspraksis
 • at du kan trives i en travl og omskiftelig hverdag

Vi tilbyder
 • en spændende stilling med mulighed for delt ansvarsområde i sub-speciale
 • en afdeling, hvor sekretærernes indsats er meget værdsat
 • tilknytning til et dynamisk og ansvarsbevidst team af sekretærkolleger
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • høj grad af indflydelse, planlægning og ansvar for egne opgaver
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige medarbejdere
 • mentorordning i forhold til oplæring og sparring til opgaveløsning
Stillings og funktionsbeskrivelse

Om Lungemedicinsk Dagafsnit
Lungemedicinsk Dagafsnit 2 varetager primært udredning af lungecancer, men vi udreder også for andre lungesygdomme, herunder sarkoidose. Dette foregår i tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og lægesekretærer, hvor vi i fællesskab koordinerer patientforløbene. Der er tilknyttet 3 lægesekretærer i afsnittet, og i alt 7 lægesekretærer i Lungemedicinsk Afsnit.

Om Mave- Tarm- og Lever Sygdomme:
Ambulatoriet udreder, diagnosticerer, plejer og behandler patienter med mave-tarm- og leversygdomme. Vi er specialister i behandling af kronisk inflammatoriske tarmsygdomme og varetager biologisk behandling med fx infusioner ved komplicerede sygdomme.
Derudover er der i specialet stor aktivitet med kikkertundersøgelser, der koordineres med Endoskopisk Afsnit.

For at sikre patienternes forløb er der tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og lægesekretærer. Der er tilknyttet 6 lægesekretærer til ambulatoriet.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Vest med tjeneste i Medicinsk Afdeling i Herning og Holstebro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Inge Sanggaard på tlf. nr. 2464 4123.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 22. marts 2019. Angiv i ansøgningen om du har særlig præference for en af vores ledige stillinger.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 27. marts 2019 i Herning.