Jobbet "Ergoterapeut til Rehabiliteringsafdelingen OUH Svendborg, Geriatrisk Gruppe" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg

Dit næste skridt
Fast stilling som ergoterapeut på 35 timer/uge i Rehabiliteringsafdelingen, OUH Svendborg sygehus er ledig til besættelse fra d. 1/5 2019. 
 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 5 på Svendborg matriklen, men der kan forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Odense.

Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.  
Du vil indgå i et weekendvagtrul samt helligdagsvagter kl. 8.00 – 14.00. 
  
Dine arbejdsopgaver 
Som ergoterapeut i Geriatrisk gruppe skal du indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, herunder læger, plejepersonale, fysioterapeut, diætist m.v.  
Opgaverne er placeret i henholdsvis FAM, Geriatrisk Klinik og i Geriatrisk sengeafsnit.  
I forbindelse med weekendvagter vil der ligeledes være opgaver i de medicinske afdelinger, samt kirurgisk afdeling. 
Opgaverne vil hovedsagligt være ergoterapeutisk udredning, herunder ADL-observation, vurdering af funktionsniveau, kognitiv vurdering, synkevurderinger, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af GGOP samt kontakt med primær sektor og pårørende. 
 
 
Vi søger en ergoterapeut der  
 • har en særlig interesse for at arbejde med geriatriske patienter 
 • har kendskab til at arbejde på et sygehus  
 • har kendskab til arbejdet patienten med demens  
 • behersker F.O.T.T. 
 • er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient 
 • er ivrig efter at udvikle sin faglighed og videreformidle den  
 • trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt 
 • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver 
 • kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø 
 • udviser engagement og stabilitet 
 • har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.  
Om os  
Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter. 
I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, bestående af 6 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.  
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.    
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger, har fokus på patienten og opgaveløsningen. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.   
 
Hvis du har spørgsmål  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut: lene.j.nielsen@rsyd.dk Tlf. 21679336 
Ergoterapeut: Tanja Mie Christensen: Tanja.Mie.Christensen@rsyd.dk Tlf. 21810982 
 
Ansøgningsfrist 
Bemærk ansøgningsfristen er d. 20.03.2019 kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 29. marts 2019