Jobbet "Koordinerende jordemoder" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler, Fødeafsnittet

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
 
Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler på Regionshospitalet i Horsens søger koordinerende jordemoder.
 
Vi leder efter en koordinerende jordemoder til vores team af 6 koordinerende jordemødre, da vi pga. vækst i afdelingen vil udvide vores beredskab med døgndækning, 365 dage af koordinerende jordemødre. Du kommer til at varetage de koordinerende vagter á 12 timer, men det forventes også, at du naturligt kan indgå i det almindelige beredskab dag/aften/nat vagter eller i vores klinik for gravide efter aftale og behov. 
 
Opgaverne som koordinerende jordemoder i Horsens indebærer bl.a.:  
 • Du indgår i patologiske forløb, hvor der er brug for en erfaren jordemoder og/eller ekstra hænder 
 • Du yder faglig vejledning for alle personalegrupper i afdelingen – her og nu, undervejs eller efterfølgende 
 • I spidsbelastninger er du buffer/ekstra hånd  
 • Du koordinerer i det akutte forløb, i forhold til samarbejdende afdelinger. (ex. mor/barn afsnit og anæstesi) 
 • Indgår i introduktion af alle nyansatte i afdelingen. Har ansvar for introduktion til al apparatur. 
 • Du samarbejder med vagthavende obstetriker prioriterer og planlægger dagens elektive program.  
 • Du er aktiv deltager i implementering, opfølgning og opbakning af nye tiltag og projekter i afdelingen.  
 • Du agerer sparringspartner for personalet i forbindelse med faglige problemstillinger og er med til at styrke din egen, afdelingens og kollegaers udvikling.  
 • Du har medansvaret for at der planlægges debreifing af komplicerede forløb med påvirket barn eller mor. 
 • Har i dine vagter ansvaret for akut vagtdækning og beredskab.

Vi ønsker en kollega med: 
 • Godt humør og gode samarbejdsevner.
 • Højt klinisk kompetenceniveau og tydelig faglig profil
 • Stærke kommunikative evner og interesse /erfaring for arbejde med udvikling og feedback
 • Målrettet og visionær omkring afdelingens kvalitetsarbejde
 • Organisatorisk sans
 • Evnen til at navigere, bevare ro og overblik i travle situationer og med mange afbrydelser
Afdelingen i tal:  
 • Vi har 1 SSA, 54 jordemødre, herunder 6 koordinerende jordemødre og 2 uddannelsesansvarlige jordemødre, 1 kvalitetsjordemoder og et fødegangssekretariat..
 • Obstetrikken er ledet af afsnitsledere for graviditet/fødsel og mor/barn. I vores afdelingsledelsen har vi en chefjordemoder, en ledende overlæge og en oversygeplejerske.
 • Vi har 14 overlæger, heraf 4 obstetriske hvoraf én er funktionsleder på fødegangen sammen med vicechefjordemoderen.
 • Vi havde i 2018 godt 2250 fødsler, her af omkring halvdelen ambulante. Vi forventer en fortsat stigning de næste 5 år.
 • Vi har et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital relateret til de gravide og de nyfødte børn.
 • Vi har jordemoderkonsultationer i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.
 • Vi har 4 Kendte jordemoderordninger som varetager dels vores hjemmefødsler og arbejde sammen med sårbar team af jordemødre og obstetrikere yder omsorgen for vores niveau 3 gravide.  
 
Kvindeafdelingen er i gang med en spændende strategi for vores fremtid hvor vi vil arbejde med teams og organisations udvikling sammen med et stærkt fokus på arbejdsmiljøet og den enkeltes egen udvikling.  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning samt CV elektronisk senest mandag den 8. april kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag/fredag i uge 15.
 
Løn og ansættelse 
Stillingen er omfattet af Ny Løn og aflønning forhandles med Jordemoderforeningen efter gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget at tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Tiltrædelse 1/6 – 2019.
 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Jeanette Ziska 21 59 18 26,
 
Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale