Jobbet "Basisjordemødre søges" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler, Fødeafsnittet

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Til et fødeafsnit i vækst og udvikling, der er solidt lokalt forankret i et stærkt tværfagligt fællesskab i vores afdeling Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens
 
Vi har en fast stilling på 32-37 timer til besættelse 1/6 2019
Derudover har vi brug for jordemødre til vikariater af varierende længde og timetal.
 
Vi ønsker jordemødre der:
 • er fagligt stærke, selvstændige og har et godt blik for opgaveløsningen – også i en travl vagt
 • reflekterer over egen praksis, trives med teamsamarbejde og har et godt indblik i egne styrker og svagheder samt lyst til selvudvikling
 • bidrager til en kultur, hvor et godt arbejdsmiljø og trivsel er et fælles ansvar
 • er mødestabile, fleksible og trives med skiftende arbejdstider (dag, aften, nat og weekendarbejde)
 
Kan du se dig selv i det - så tilbyder vi dig:
 • En afdeling hvor basisjordemoderen har mulighed for at få ansvar og medindflydelse
 • En afdeling med et godt kollegialt sammenhold, et godt arbejdsmiljø og fokus på at bevare dette.
 • En afdeling hvor der er en stærk tradition for teamsamarbejde. Både i forbindelse med det akutte arbejde, men også fremover i stigende grad i forbindelse med kvalitetsarbejde, udvikling og arbejdsmiljø.
 • En afdeling hvor vi vægter det individuelle og fagligt meningsfulde patientforløb højt. 
 
Afdelingen i tal:
 • Vi har 1 SSA, 50 jordemødre, herunder 6 koordinerende jordemødre og 2 uddannelsesansvarlige jordemødre, 1 kvalitetsjordemoder 1 vicechefjordemoder og 1 fødegangssekretær.
 • Fødeafsnittet hører under Kvindeafdelingen, der ledes af en chefjordemoder, en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 • Jordemødre og assistenter på fødegangen samarbejder med 4 obstetriske læger (heraf to overlæger). Derudover er der gynækologiske overlæger, hoveduddannelseslæger, læger i introduktionsstillinger og AP-læger, der også har deres daglige gang på Fødeafsnittet, barselsgangen og i Klinik for gravide.
 • Vores tætte samarbejdsafdeling er Afsnit for Mor og barn, der varetager komplicerede barselsforløb herunder længere indlæggelsesforløb med for tidligt fødte eller små børn, der ikke længere har behov for indlæggelse på neonatal afdelingen i Aarhus.
 • Vi får i 2018 omkring 2200 fødsler og forventer et markant stigende fødselstal de næste 5-7 år  
 • Vi er et fødeafsnit uden tilknyttet børneafdeling men med et stærkt "set up" af jordemødre, gynækologiske og obstetriske læger, vores anæstesiafdeling omkring akut behandling af det nyfødte barn.
 • Vi har et formaliseret og velfungerende samarbejde med Aarhus Universitetshospital i forbindelse med den svært patologiske graviditet og det syge nyfødte barn/foster
 • Vi har jordemoderkonsultationer i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.
 • Vi har 4 kendte jordemoderordninger som i samarbejde med basisjordemødre i de almindelige jordemoderkonsultationer varetager omsorgen for vores niveau 3 gravide og varetager hjemmefødslerne.
 
Send dit CV og din ansøgning med uddybning af, hvordan du ser dig selv i vores afdeling.
Elektronisk svar senest mandag den 8/4 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 12. april 2019. Aflønning sker efter gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Kathrine Christiansen på tlf. 29247565eller chefjordemoder Jeanette Ziska på tlf. 21591826
 
Vi glæder os til at høre fra dig

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale