Jobbet "Overlæge / Afdelingslæge til Ringsted Mammaradiologisk Afsnit" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted

Dit næste skridt
 

Overlæge eller afdelings (afhængigt af kvalifikationer) søges til Mammaradiologisk afsnit ved Radiologisk Afdeling, NSR Ringsted Sygehus. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgere der først kan tiltræde senere på året er velkomne til at søge.

Stillingen er vagtfri.

Radiologisk Afdeling i Ringsted har gennem de seneste par år gennemgået en markant udvikling inden for det mammaradiologiske område. Afdelingen er ansvarlig for driften af regionens brystscreeningsprogram samt CT, MR og konventionel røntgen. Vi har en lille stab af meget dygtige læger inden for det mammaradiologiske område og samarbejder med Næstved Sygehus og Slagelse Sygehus om konventionel diagnostik. Inden for det mammaradiologiske arbejde samarbejder vi tæt med brystkirurger/plastikkirurger og med patologisk afdeling.

Din dagligdag

Som overlæge/afdelingslæge hos os bliver du en del af et stærkt fagligt miljø. Du kan forvente at få selvstændige ansvarsområder idet vi tror på at medindflydelse og ansvar er med til at gøre din arbejdsdag mere spændende som radiolog og vi mener samtidig at det giver en højere faglig kvalitet.

Dit daglige arbejde består i at skulle udføre diagnostiske procedurer inden for det mammabilleddiagnostiske område. Sammen med afsnittets øvrige speciallæger skal du varetage den generelle mammabilleddiagnostik, herunder MR-mammografi, interventioner og mammografiscreening.

Det forventes at du, sammen med afsnittets øvrige læger, deltager i undervisning, forskning og udvikling.

Mammografiscreeningen i Region Sjælland fungerer som et screeningsprogram via mobile busser på fastsatte lokationer rundt omkring i regionen. Der er allokeret højt kvalificeret personale til disse busser. Din arbejdsplads vil være på Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus, hvor de kliniske mammografier og granskning af mammografiscreeningsbillederne foretages.

Da vi varetager regionens samlede tilbud inden for mammaradiologi, har vi brug for veluddannede radiologer til, sammen med de øvrige radiologer, radiografer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i mammateamet, at løse denne opgave.

Dit arbejde vil veksle mellem beskrivelse af mammografiscreening, mammo-mr samt kliniske mammografier.

Ud over Mammaradiologisk Afsnit har afdelingen også et afsnit med konventionel røntgen, CT og MR. Skulle du have lyst til at vedligeholde dine kompetencer inden for dette felt vil der være mulighed for at kombinere en ansættelse med dette.

 

Kompetencer

Ansøger til overlægestillingen skal have dokumenteret erfaring med mammabilleddiagnostik. Der vil være mulighed for yderligere oplæring, afhængig af kvalifikationer.

Ansøger til afdelingslægestillingen skal være speciallæge i diagnostisk radiologi med interesse i mammabilleddiagnostik. Oplæring i klinisk mammografi og mammografiscreening, såvel i granskning som de epidemiologiske aspekter, kan tilbydes. 

 

Reference

Stillingen refererer fagligt til den specialeansvarlige overlæge. Ansættelsesretsligt referere stillingen til funktionschefen for hele det radiologiske område.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten indgået mellem Yngre Læger/FAS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller besøg i klinikken kan du kontakte Speciale ansvarlige overlæge Erik Ingvar Mars på telefon 54 67 22 10 eller på mail eim@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 1. april inden kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 15.

 

Ansøgningen

Ansøgningen skal vedlægges speciallægeautorisation og CV.

Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, om der søges en afdelings- eller overlægestilling. 

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers egne oplysninger indenfor hvert af de syv kompetenceområder ”Medicinsk ekspert, Samarbejder, Kommunikator, Leder og administrator, Akademiker, Sundhedsfremmer og Professionel.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave