Jobbet "Overlæge søges til Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse snarest.

Stilling ønskes besat med en speciallæge i kardiologi, som har særlig erfaring indenfor non-invasiv ambulant udredning og vurdering af voksne med medfødte hjertesygdomme, inklusiv udredning med MR.

Arbejdsområdet dækker som udgangspunkt hele afdelingen men med hovedfunktion indenfor ambulant diagnostik, behandling og opfølgning af voksne med medfødte hjertesygdomme med særlig fokus på MR-udredning af denne patientgruppe. Overlægen vil være tilknyttet Klinik 1 og 2 foruden afdelingens MR-team. Endvidere skal speciallægen indgå i speciallægevagtlaget, tilkald fra bolig for børn og voksne med medfødt hjertesygdom efter nærmere aftale.

Overlægen skal besidde en velfunderet og relevant forskningsmæssig baggrund.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter og yngre læger i uddannelsesstillinger, og det forventes, at ansøgeren deltager heri.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Funktions- og afdelingsbeskrivelse samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge, ph.d., Rasmus Borgquist på 2478 3165.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital og afdelingen se her

Stillingen kan søges via nedenstående link. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.