Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Center for Funktionelle Lidelser" er udløbet

Region Nordjylland

Socialmedicinsk Enhed

Havrevangen 1, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En nyoprettet stilling som overlæge/afdelingslæge afhængig af kvalifikationer med speciale inden for fx almen medicin, intern medicin eller lignende og med særlig interesse for funktionelle lidelser ønskes besat pr. 1. september 2019.
Speciallægen skal forestå visitation og forundersøgelse samt indgå i behandling i nyoprettet Center for Funktionelle Lidelser under Socialmedicinsk Enhed, Klinik Medicin, i et tværfagligt samarbejde med psykologer og fysioterapeut samt indgå i tværfaglig sparring med psykiater og flere interne medicinske specialer jf. Sundhedsstyrelsens Funktionelle lidelser -anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering”, 2018. Der kan blive behov eller mulighed for at kunne indgå i dele af forberedelsen af centret forud for 1. september 2019. 
Speciallægen skal være speciallæge i relevant speciale og have udvist særlig interesse for funktionelle lidelser. Stillingen kræver særlig interesse for og evner inden for samarbejde, kommunikation og formidling. 
Stillingen er vagtfri.
Der foreligger funktionsbeskrivelse til stillingen.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
Ansøgningen bedes opstillet under hensyntagen til de 7 kompetenceområder, som findes beskrevet på www.sst.dk/uddannelse/læger/ansættelse i overlægestillinger, idet ansøger vil blive bedømt af et lægefagligt bedømmelsesudvalg i henhold til anbefalinger fra Danske Regioner. En del af bedømmelsen sker ved hjælp af et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer udarbejdet af Aalborg Universitetshospital.
Henvendelse vedrørende stillingen samt funktionsbeskrivelse: ledende overlæge Marianne Rudbeck på Socialmedicinsk Enhed på tlf. 97 66 41 40 eller udviklingschef Lene Birket-Smidt, Klinik Medicin, tlf. 97 66 35 80.