Jobbet "Regionshospital Nordjylland, Klinik-Kirurgi-Kvinde-Barn søger 2 reservelæger til uklassificerede stillinger i området for Gynækologi, Graviditet og Fødsel" er udløbet

Region Nordjylland

Gynækologi, Graviditet og Fødsel: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
De 2 stillinger som uklassificeret yngre læge i området for Gynækologi, Graviditet og Fødsel, Klinik-Kirurgi-Kvinde-Barn er ledig fra d. 1.5.2019 eller efter aftale med ansættelse i 1 år.
 
Profil af området
Området er lægefagligt delt op i 3 tværfaglige teams med hver deres teamleder: Almen gynækologi, urogynækologi og obstetrik.
 
Området er lægefagligt normeret med:
 • 1 ledende overlæge
 • 11 overlæger, heraf 3 som teamledere, 1 som uddannelsesansvarlig overlæge og 1 som forskningsansvarlig overlæge
 • 2 afdelingslæger
 • 2 hoveduddannelsesstillinger i Gynækologi-Obstetrik
 • 2 introduktionsstillinger i Gynækologi-Obstetrik
 • 5 hoveduddannelsesstillinger i Almen Medicin.
 
Området består af en akutenhed i Hjørring, der modtager kvinder til planlagte og akutte gynækologiske forløb samt gravide og fødende.
Enheden er opdelt i:
 • et sengeafsnit med 8 sengepladser samt et gynækologisk dagafsnit
 • et behandlingsafsnit med ambulatorier og operationsstuer
 • et afsnit for gravide og fødende med 4 fødestuer, et barselsambulatorium og 7 jordemoderkonsultationer.
   
Den samlede aktivitet i 2018 var på ca. 27.000 ambulante besøg, ca. 4.300 operationer samt ca. 2.800 indlæggelser – heraf ca. 1.400 fødsler.
 
Området har stud. med. på 3. semester, stud. med. i kandidatuddannelsen samt stud. scient. med. fra Aalborg Universitet.
 
Vi tilbyder:
 • et aktivt område i rivende udvikling med stor lydhørhed over for udvikling og nye idéer
 • et udannelsesmiljø, hvor der er masser af læring under supervision, bl.a. selvstændig ambulatoriefunktion med speciallæge på sidelinjen
 • et område, hvor uddannelse af yngre læger er i top
 • et stærkt og aktivt forskningsmiljø, hvor der er mulighed for at indgå i forskningsprojekter
 • fast rul, hvor du arbejder i 1-holdsdrift med vagt på tjenestestedet. Der er speciallæge i tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse
 • individuel introduktion til region, sygehus, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn samt selve området.
 
Krav til dig:
 • du er engageret og interesseret i specialet
 • du er loyal og fleksibel
 • du evner et godt og udbytterigt samarbejde mono- og tværfagligt.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anya Eidhammer tlf. 92435240, a.eidhammer@rn.dk.
 
Ansøgningsfrist den 22. marts 2019.
 
Ved tilbud om ansættelse indhentes børneattest.