Jobbet "Fysioterapeut vikariat til Rehabiliteringen, Specialområde Hjerneskade" er udløbet

Region Midtjylland

Tagdækkervej Rehabiliteringstilbud

Tagdækkervej 10, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Rehabiliteringen, Specialområde Hjerneskade søger en fysioterapeut til 1 års vikariat

Rehabiliteringen er en del af Specialområde Hjerneskade under Socialområdet i Region Midt. Specialområde Hjerneskade består foruden Rehabiliteringsafdelingen af 5 døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Om Rehabiliteringsafdelingen
Rehabiliteringen har 6 lejligheder til midlertidig rehabilitering efter endt sygehusindlæggelse. Med udgangspunkt i den kommunale SL § 141 handleplan og borgerens ønske konkretiseres indsatsen i en individuel plan. Opgaven er at rehabilitere borgerne til et selvstændigt liv ud fra deres ønsker og behov.
 
Rehabiliteringen er en afdeling i udvikling, hvor der arbejdes målrettet med at imødekomme de behov kommunerne har. Personalegruppen er engageret og der er fokus på medindflydelse. Afdelingen har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk og uformel omgangstone.
                                               
Personalet er tværfagligt forankret bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, neuropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopæd, som alle arbejder ud fra et neuropædagogisk grundlag. Vi træner i borgerens dagligdag over hele døgnet, hvilket betyder opgaver som støtte/guidning til personlig pleje herunder bad, toilet, påklædning og komme ud af sengen. Disse opgaver er en naturlig del af vores dagligdag suppleret med individuel fysioterapi.

Over det næste år ønsker Rehabiliteringen at opnormere fra 2 til 3 fysioterapeuter. Det skyldes positive erfaringer fra de seneste 6 måneder, som vi vil forsøge at gøre os mere kloge på. Du vil arbejde ud fra en fast vagtplan med skiftende vagter både dag-, aften- og weekendvagter. Du vil indgå på lige fod med alle faggrupper ift. opgavevaretagelsen i afdelingen. Stillingen kræver en god selvstændighed, solid fag-identitet og god portion kreativitet ift. at tænke dit fag og faglighed ind i en alsidig hverdag. Det er også vigtigt, at tænke dit fag ind i det tværfaglige samarbejde og derigennem sætte dit præg på borgerens liv og rehabilitering.
 
Vi kunne ønske os en fysioterapeut med følgende profil:
 • Erfaring med rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade
 • Kendskab eller lyst til at lære neuropædagogik
 • Gerne erfaring med eller kendskab til ABC-koncept, NMES, bassin-træning og Neuro-dynamik
 • Lyst, interesse og engagement ift. at indgå i tæt tværfagligt samarbejde og lære nyt
 • God skriftlighed ift. at kunne beskrive en helhedsorienteret indsats
 • Beslutningsdygtig og handlingsorienteret
 • Være god til at skabe overblik
 • Være i stand til at strukturere og prioritere arbejdsopgaver
 • Lyst til at bidrage positivt til fagets og afdelingens udvikling 
Vi tilbyder:
 • Et afvekslende job med faglige udfordringer
 • Et højt tværfagligt niveau
 • Et job med stor indflydelse på planlægning af egne opgaver
 • Løbende supervision og faglig vejledning
 • God introduktion og uddannelse indenfor neuropædagogik
 • En arbejdsplads, hvor humor og arbejdsglæde kendetegner hverdagen
 • Gode kollegaer og høj faglighed
 • En arbejdsplads, hvor vi har tillid til udførelse af dine arbejdsopgaver.
 Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Tiltrædelse: 1. maj 2019 
Stillingen er et vikariat på 32 timer ugentlig i et år.   
 
Ansøgningsfrist: 21. marts 2019. Samtaler forventes afviklet torsdag d. 28. marts 2019
 
Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk. Du er ligeledes velkommen til at kontakte afdelingsleder Lone Aagaard tlf. 21 13 36 30.
 
Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular. Der ønskes medsendt uddannelsesbevis samt relevante referencer.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.