Jobbet "Overlæge/ afdelingslæge til Radiologisk Sektion, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Overlægestilling/ (eller afdelingslægestilling) er ledig til besættelse
pr. 1. august eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingen er med vagt, hvor der i nattevagten fra kl. 02 – 07 er TMC - bistand.                    
 
Stillingen er med primær funktion i det Thoraco-abdominale team med rotation til ul –team og MSK-teamet (muskuloskeletal) og ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi, hvor vi ønsker ansøgere med interesse for og erfaring indenfor   
 
• thoracoabdominal radiologi incl. konf. og specielt thoracoabdominal CT samt UL og muskuloskeletal radiologi .. 3 måneders valgfri rotation pr. år til enten TA – team , UL – team eller MSK-team er en mulighed. 
 
FAM med billeddiagnostisk satellit forventes klar ultimo 2020. 
Ansøgere med andre faglige profiler end ovenfor beskrevet opfordres ligeledes til at søge stillingen, som i givet fald vil være på vagtbærende vilkår.    
 
Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), som består af 3 sektioner: 
 
• MR Forskning 
• Radiologi på Amager og Hvidovre Hospital 
• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
 
Forskning i FBE er afgjort en mulighed, såfremt dette ønskes. Du vil blive ansat i Radiologisk Sektion, Hvidovre matriklen med tilknytning til det thoraco-abdominale team, som du har interesse for og erfaring med.  
Røntgensektionens teams består aktuelt af: 
 
• Thorakoabdominalt team inkl. CT, abdominal MR  
• PET-CT team 
• Ortopædradiologisk team inkl. CT og muskuloskeletal MR 
• Ultralyd-team  
• MR-team 
 
Radiologisk Sektion har alle modaliteter og en næsten totalt fornyet apparaturpark som omfatter: 
 
• 7 MR-skannere, herunder 7-tesla-MR 
• 4 CT-skannere, herunder en 640-slide-CT-skanner 
• 1 PET-CT 
• 3 SPECT-CT 
• 10 UL  
• 12 Konventionel RTG. 
 
Vi er en stor og robust enhed, som er i stabil vækst. Vi producerer ca. 200.000 undersøgelser og forventer en fortsat stigning i årene fremover. Foruden en stor klinisk undersøgelsesproduktion er vi meget optaget af forskning og undervisning – aktuelt ca. 100 publikationer årligt. Samlet set er vi ca. 350 ansatte, hvoraf radiologisk sektion udgør den største gruppe. 
 
Ansøgningsfrist: 11.april 2019 kl. 15.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.
 
For de rigtige ansøgere er vi indstillet på at imødekomme gode løn og ansættelsesvilkår. 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos Enhedschef Claus Leth Petersen, mail claus.leth.petersen@regionh.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen, mail frank.krieger.jensen@regionh.dk.