Jobbet "SSA-ergoterapeut-pædagog-sygeplejerske i Specialområde Socialpsykiatri Voksne – Sønderparken" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Bostøtten

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
• 1 x 30-37 t./uge, alt efter ønske, i bostøtten – team 2 - for yngre beboere med svære personlighedsforstyrrelser og selvskade
Tiltrædelse: 1.5.19 
Arbejdstid: dag/aften og hver 3. weekend.
Ansættelsen er for sundhedsfagligt personale betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom. 

Sønderparken er et botilbud i Hornsyld med 32 moderne lejligheder. Der er fleksible aktivitets- og samværstilbud med bl.a. et psykosocialt træningscenter. Medarbejderne i bostøtten er organiseret i 4 specialiserede teams, hver bestående af 5-9 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt om og med et antal beboere. 

Arbejdets indhold: 
Der arbejdes målrettet med at:
• Støtte beboerne i at anvende og udvikle egne ressourcer psykisk, socialt og fysisk. 
• Yde støtte til at strukturere og overskueliggøre dagligdags gøremål i. f. m. at bo i egen bolig samt deltage i uddannelse, beskæftigelse og aktivitet. 
• Yde personlig og praktisk hjælp i beboerens eget hjem. 
• Støtte beboerne til at fastholde og udvikle deres sociale netværk individuelt og i det omkringliggende samfund. 
• Dokumentere i IT-system i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.

Vi forventer: 
- Erfaring med psykiatri, herunder personlighedsforstyrrelse og selvskade. 
- Kendskab til relevante faglige tilgange og metoder, f. eks. NAU. 
- At du kan arbejde med mentalisering og er ansvarlig.
- Stor bevidsthed om egen faglighed, bidrag til tværfaglighed i teamet samt gode samarbejdsevner og loyalitet overfor opgaven. 
- Dokumenteret evne til at arbejde med skriftlighed i elektronisk journal.
- At du kender egne grænser og har bevidsthed om selvregulering/god evne til at indgå i samspil, der fremmer udvikling.

Vi tilbyder: 
- Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam. 
- Introduktion, faglig vejledning, supervision og efteruddannelse. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge.
Der vil være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet. 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst. 
Flere oplysninger og evt. besøg hos afd. leder Peter Tanghus, tlf. 30 53 63 14 eller faglig koordinator Ann S. Spoorendonk, tlf. 23 60 67 02.
Læs mere om os på www.svo.rm.dk 

Ansøgning med bilag sendes via Ofir Emply senest 26.3.19. 
Ansættelsessamtaler afholdes uge 13
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale