Jobbet "Afdelingssygeplejerske Ambulatoriet Onkologisk Afdeling R" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 19, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Vil du være en aktiv medspiller i den fremtidige udvikling på kræftområdet?  
 
Så er du netop den afdelingssygeplejerske vi søger             
 
Ambulatoriet er et af afdelingens knudepunkter, her informeres, behandles og kontrolleres kræftpatienter i et stadigt stigende antal. Det er derfor et afsnit, der kræver kontinuerlig tilpasning og ledelsesmæssigt fokus.  
Derfor er afsnittet delt i to med 1 afdelingssygeplejerske og 1 stedfortræder i hvert afsnit. Vi søger nu en afdelingssygeplejerske til H, T og A teamet. 
De to afdelingssygeplejersker får en spændende fælles ledelsesmæssig opgave i at sikre de to afsnits fortsatte udvikling, såvel fagligt som organisatorisk.  
 
Så - der venter en spændende ledelsesmæssig opgave for den rette ansøger 
 
Vi arbejder med 
- patientinddragelse 
- fælles beslutningstagen 
- Mit Sygehus
 
Du får mulighed for at udvikle 
- den nye ledelsesstruktur i ambulatorierne 
- den Syddanske Forbedringsmodel 
- videokonsultationer 
 
Vi tilbyder 
- mulighed for personlig og faglig udvikling 
- at blive del af en ledergruppe med et godt mono- og tværfagligt samarbejde 
- sparring med ledelseskolleger 
- ledelsesmæssig supervision 
 
Har dette vakt din interesse, så send din ansøgning til: 
Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen tlf. 6541 2956, e-mail merete.bech.poulsen@rsyd.dk  
 
Du kan finde  
Funktionsbeskrivelse hér og samarbejdsaftale her 
eller rekvirere via ode.r@rsyd.dk 
 
Yderligere spørgsmål kan stilles til Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen tlf. 6541 2956, e-mail merete.bech.poulsen@rsyd.dk 
 
Ansøgningen skal 
Indeholde en beskrivelse af dine visioner og mål for ledelsesarbejdet i et onkologisk ambulatorium 
Vedlægges CV med oplysninger om ansættelsesforhold og ledelsesmæssige kvalifikationer. 
Stiles til Onkologisk Afdeling R, Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 19, 5000 Odense C. 
 
Ansættelsesproceduren omfatter 
  • En evt. to samtaler, den første er planlagt til den 11. april 2019   
  • Indhentning af referencer. 
  • Medvirken af et rådgivende ansættelsesudvalg. 
 
Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid. 
 
Ansættelse sker efter 
gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 
 
Ansøgningsfrist:  7. april 2019