Jobbet "Sygeplejerske til Udredningsafsnit for yngre voksne på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Nordsjælland afsnit 2421søger sygeplejerske
 • Er du nyuddannet sygeplejerske med interesse for psykiatri eller har du psykiatrisk erfaring?
 • Er du til udredning og behandling af psykiatriske problemstillinger hos yngre voksne, så er du måske vores nye kollega?
 • Vi kan tilbyde et afsnit placeret naturskønt i Hillerød med adgang til skov og by.
 • Vi har et afsnit med unge patienter, som vi gerne vil give en god start og hjælpe videre efter, at de har fået en diagnose.
 • Vi leder efter en sygeplejerske som brænder for psykiatrien. 
 • Du får især dygtige kollegaer, der gerne dele ud af det som de er stolte af. Tør tale om det der er svært, når man har med unge mennesker at gøre i en vanskelig situation.
 • Du får kollegaer der tør sætte sig selv i spil og som gerne sparre med hinanden. 
Afsnit 2421 er et åbent 7-døgns afsnit med plads til 16 patienter, hvor der arbejdes med udredning, diagnostisk afklaring og behandling af psykiatriske problemstillinger hos yngre voksne - med særligt fokus på lidelser inden for det affektive eller skizofrene spektrum. Målgruppen er patienter mellem 18 år og 35 år, som ikke tidligere eller blot enkelte gange har været indlagt i psykiatrisk regi.  
 
Der lægges vægt på en tidlig intervention i et struktureret miljø, hvor den enkelte patient har et væsentligt medansvar for deltagelse i behandlingsprogrammet, herunder er motiveret for at arbejde med egne problemstillinger i grupper. Der arbejdes under hele forløbet med patientens egen recoveryproces herunder inddragelse af patientens nærmiljø. Der lægges ligeledes vægt på inddragelse af de pårørende under hele indlæggelsesforløbet. 
 
Personalegruppen i afsnittet er sammensat af læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, psykolog, fysioterapeut, socialrådgiver og sekretær. 
Afsnittet har fokus på kognitiv adfærdsterapi, hvortil der er supervision en gang om ugen.  
Sygeplejersken vil primært varetage funktionen som kontaktperson samt indgå i det tværfaglige behandlingsteam. Vi arbejder både individuelt og i grupper.
 
Vi tilbyder:
 • Et job med udfordringer og muligheder 
 • Mentorordning de første 10-16 uger, tilpasset dig / dine behov 
 • En velfungerende, fagligt engageret og erfaren personalegruppe 
 • Fokus på tværfagligt samarbejde 
 • Tid til relations arbejde 
 • Imødekommenhed, godt arbejdsmiljø og en god atmosfære 
 • Ugentlig supervision i forhold til kognitiv adfærdsterapi 
 • 2 årlige udviklingsdage for hele afsnittet 
 • Løbende undervisning for personale og patienter 
 • Gode udviklingsmuligheder, kurser, temadage, uddannelse fx Specialuddannelsen i Psykiatrisk sygepleje, eller Kognitiv Uddannelse. 
Vi forventer, at du: 
 • Er interesseret i og har lyst til at virke i det psykiatriske felt og at arbejde med den yngre patientpopulation 
 • Har interesse for kognitiv adfærdsterapi, eller har lyst til at lære mere om dette 
 • Har lyst og interesse for pårørendearbejde 
 • Har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde  
 • Er fagligt velfunderet og personligt engageret 
 • Er fysisk og psykisk robust 
 • Har lyst til at arbejde med fokus på udredning 
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 28 - 37 timer efter ønske, med blandede vagter dag-aften-nat, der må påregnes arbejde hver 2. weekend. Vi tilstræber at vagtplanen tilgodeser den enkeltes ønske. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni  2019 eller 1. juli 2019. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder DSR og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Ulla Dremstrup på telefon 24 63 48 43 eller 38 64 32 70.  
 
Ansøgningsfrist den 11. april 2019, kl. 12.00.  
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15. og 16. april 2019.
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket her på siden.