Jobbet "Lungemedicin - et spændende speciale" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Har du ambitioner om at blive en knaldhamrende dygtig sygeplejerske, så skal du søge job her på  Lungemedicinsk sengeafsnit L23 på Bispebjerg Hospital. Vi søger sygeplejersker 32-37 timer ugentlig i skiftende vagter, da vi er blevet opnormeret på sygeplejesiden efter omstruktureringer.      
 
Vi har afsat ressourcer til introduktion af nyansatte og kompetenceudvikling af hele personalegruppen. Vi er derfor i stand til at imødekomme de behov for bed-side undervisning og supervision, som både nyuddannede og mere erfarne sygeplejersker har. Så har du brug for faglig udvikling og høj faglig stolthed skal du være velkommen i et afsnit, hvor det faglige niveau er højt og fortsat i rivende udvikling og vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø.      
 
Vi arbejder hver tredje weekend i 8-timers vagter. Hvis du hellere vil arbejde hver anden weekend, kan det også lade sig gøre.       
 
Vi har en fysioterapeut ansat direkte i afsnittet, der bl.a. vurderer patienternes funktionsevne, sikrer relevante hjælpemidler, bistår ved forflytninger og er tovholder ved udskrivelser. Det betyder, at vi har fået bedre tid til den direkte patientpleje og fokus på den trygge udskrivelse.       
 
Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, skal du være parat til at have travlt og samtidig have et højt sygeplejefagligt niveau. Du skal også være parat til at arbejde i en kollegagruppe bestående af erfarne sygeplejersker, der har et godt sammenhold, god humor og som vægter det sociale samvær efter arbejdstid højt.    
 
Vores patientforløb spænder fra den akut kritisk syge patient, der kræver tæt observation og behandling, til den komplekse lungesyge patient med sociale problemstillinger samt lungemedicinske patienter i palliative forløb.  
 
Lungemedicinsk afdeling har 2 sengeafsnit med i alt 40 sengepladser. Vi har et højt patientflow og får daglig akutte patienter fra medicinsk modtageafsnit, og vi modtager akutte patienter til non-invasiv ventilationsbehandling (NIV) direkte i afdelingen døgnet rundt. Vi har også elektive patienter, der skal udredes for lungekræft i vores udredningsenhed.        
 
Vi har 4 intermediære pladser på det ene sengeafsnit, hvor de patienter der har et større observations-, behandlings- og plejebehov ligger. Du bliver tilbudt at komme på lungemedicinsk specialekursus og som karrierevej kan du komme på den intermediære uddannelse, når du har opnået de faglige kompetencer.       
 
Vi er regionens eneste selvstændige lungemedicinske afdeling og består udover de 2 sengeafsnit af et stort specialeambulatorium, en lungecancerudredningsenhed samt en stor forskningsenhed.      
 
Vi har ansat en klinisk sygeplejerskespecialist med hovedansvar for udvikling af sygeplejen og en klinisk underviser med hovedansvar for uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.        
 
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Camilla Munkholm Otzen på telefon 20 33 80 83  
 
Ansøgningsfrist d. 27 marts kl. 12.00 
Ansættelsessamtale holdes løbende