Jobbet "Lægesekretærelev 2019, Bornholms Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ullasvej 8, 3700 Rønne

Dit næste skridt

Til ansættelse pr. 1. oktober 2019 har Region Hovedstaden, Bornholms Hospital brug for dygtige og initiativrige lægesekretærelever, der vil være med til at sætte deres præg på lægesekretærfunktionen, og som har mod på og lyst til et alsidigt og intenst læringsforløb.  


Som lægesekretærelev i Region Hovedstaden bliver du en del af Danmarks største sundhedsvæsen. Du vil komme i praktik på forskellige hospitaler, hvor du får lov til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver og stifte bekendtskab med flere lægelige specialer.  


Sundhedsplatformen er Region Hovedstadens elektroniske patientjournal, og den er omdrejningspunktet for lægesekretærens arbejdsopgaver, så det er vigtigt, at du har interesse og forståelse for IT. 


Du skal være administrativ stærk, kunne overholde deadlines og aftaler, og være interesseret i hele tiden at lære nyt.  


Du skal være dygtig til mundtlig og skriftlig dansk, og det skal falde dig naturligt at kommunikere med både patienter, pårørende og kolleger på en respektfuld og ordentlig måde. 


Lægesekretærens rolle og opgaver 
 

Lægesekretæren har en meget vigtig rolle i at sikre et veltilrettelagt og koordineret patientforløb. 

Det er det enkelte praktiksted, der planlægger dit oplæringsforløb. Du vil i relation til praktikstedets opgaveportefølje i tæt samarbejde og under supervision af det faste personale blandt andet skulle arbejde med: 

 • Afstemning og håndtering af arbejdslister  
 • Håndtering af indgående og udgående henvisninger 
 • Indlæggelse, overflytning og udskrivning af patienter 
 • Besvare henvendelser fra patienter og pårørende 
 • Koordinere forløb i samarbejde med læger, sygeplejersker og eksempelvis terapeuter 

Skole  

Region Hovedstadens lægesekretærelever er tilknyttet Handelsskolen København Nord, og første skoleperiode er den 1. – 25. oktober 2019.   

 

Praktiksted

Bornholms Hospital.


Adgangskrav  

Du skal have bestået et af følgende grundforløb inden 1. oktober 2019: 

 • EUX med retning Kontor  
 • 2-årig HG med adgang til Kontoruddannelserne, lægesekretær  
 • 1-årig HGV med adgang til Kontoruddannelserne, lægesekretær  
 • HHX + EUS5 retning Kontor 
 • STX/HF/HTX med EUS10 med retning Kontor  
 • HGS med adgang til Kontoruddannelse, lægesekretær  

Er du over 25 år skal du vedlægge din realkompetencevurdering. 

Hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene, skal du kontakte en studievejleder på en handelsskole.  


For at komme i betragtning til elevstillingen skal du vedlægge: 

 • Ansøgning og CV 
 • Adgangsgivende eksamensbevis 
 • Realkompetencevurdering (hvis du er fyldt 25 år) 

Ansøgningsfrist: 14. april 2019.  

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 21 og 22.  


Løn og ansættelsesvilkår  

Du kan læse mere om løn og ansættelsesvilkår for lægesekretærelever på HK’s hjemmeside.   

Andre spørgsmål vedr. lægesekretæruddannelsen på Bornholms Hospital kan rettes til Tovholder for lægesekretæruddannelsen Maiken Jørgensen på mail: maiken.joergensen.01@regionh.dk.

 

Antal elevstillinger: 2 på Bornholms Hospital.