Jobbet "Barselsvikar for Klinisk uddannelsesansvarlig jordemoder - Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Juliane Marie Centret

Obstetrisk Klinik

Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året. Udover ukomplicerede fødsler, varetager vi behandling, rådgivning, pleje og fødselsbetjening af en række højtspecialiserede funktioner, herunder diabetes, hjertesygdom, immuniserede samt ekstremt præterme fødsler.  Klinikken har desuden et afsnit for psykisk sårbare gravide.

Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse, et igangsættelsesafsnit, ni fødestuer og 10 svangre senge. Vi åbner klinik i maj 2019. Vi har et tæt samarbejde med Neonatalklinikken på Rigshospitalet.

Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og interesser. Obstetrisk Klinik varetager uddannelsen af ca. 80 jordemoderstuderende om året. Vi uddanner jordemoderstuderende på alle niveauer af uddannelsen. 

   

Indhold i stillingen

Som uddannelsesansvarlig jordemoder indgår du primært i samarbejde med de øvrige tre uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktjordemødrene. Du vil være ansvarlig for, at undervisningen af de studerende sker i henhold til gældende studieordning. Du vil have et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Stillingen indebærer en del planlægning af vagtskema for studerende, temadage, studiesamtaler og undervisning.

Desuden skal du varetage supervision af de studerende og vejledning af kontaktjordemødrene.  

 
Da Obstetrisk Klinik sætter fokus på at styrke og videreudvikle et godt læringsmiljø for de studerende, skal du have interesse for og kompetencer til at understøtte dette. Du skal være åben, udadvendt, god til at undervise og have evner til nytænkning og tværfagligt samarbejde.

 

Vi søger en jordemoder der har:

  • Relevant videreuddannelse på kandidat eller masterniveau, tilstræbes
  • En stærk faglig profil og ønsker at bevare en tæt relation til faget
  • Kan navigere i at få sammenhæng i en travl hverdag og uddannelse

  • Erfaring med kollegial supervision og faglig vejledning

  • Bred klinisk erfaring, min. 5 år, gerne fra specialafdeling

  • Dansk autorisation

Vikariatet som uddannelsesansvarlig jordemoder er på 18 timer om ugen, de resterende timer er på fødegangen i skiftende vagter 32-37 timer. Vikariatet er fra 1. august 2019 til 1. marts 2020, med mulighed for forlængelse.

Organisatorisk refererer den uddannelsesansvarlig jordemoder til chefjordemoderen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist den 29. marts og samtaler i uge 14.

 

Søg stillingen via linket.

 

Du kan få yderligere information om stillingen hos chefjordemoder Rikke Nue Møller tlf.  35 45 05 04 eller på mail: Rikke.nue.moeller@regionh.dk 

 
Oplysninger om Obstetrisk Klinik findes på Internettet.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

 

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.