Jobbet "Ledigt vikariat på 30 timer – er du vores nye fysioterapeutkollega?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Italiensvej 1, 2300 København S

Dit næste skridt
Vi søger en skarp fysioterapeut til et vikariat på Amager Hospital fra 1.5-31.12.19. 
 
Om stillingen 
Det er en stililing som er tilknyttet det akutmedicinske område.  Du indgår som en del af det tværprofessionelle arbejde på afdelingerne, herunder daglige konferencer. Arbejdet vil bl.a. bestå af indledende vurderinger, træning, bestilling af hjælpemidler og udarbejdelse af genoptræningsplaner.. 
 
Vi tilbyder 
En travl hverdag, hvor du skal have lyst til at arbejde med indlagte patienter, hvor fokus i høj grad er på udredning og videregivelse til primærsektor, som led i den gode udskrivelse. En stor del af vores patienter er kronikere. 
Vi ønsker at arbejde så tværfagligt som muligt og vores kerneydelser for fysioterapien er initial vurdering og træning af indlagte patienter. Vi varetager i fysioterapien også både hjerte- og KOL-hold. 
Derudover ser vi undervisning af det tværfaglige personale som en naturlig del af vores arbejde  
 
Vi forventer, at du er 
En robust og reflekterende kollega, der trives med en afvekslende og ikke altid forudsigelig hverdag, hvor du hurtigt skal kunne prioritere og omstille dig til nye opgaver.  
 
Du skal være handlekraftig og i besiddelse af et godt overblik i en travl hverdag. Vi ønsker en fysioterapeut der har styr på den faglige terminologi, er fagligt velfunderet, har faglig gennemslagskraft og er effektiv og præcis i dokumentationen af sit arbejde både skriftligt og mundtligt.  
 
Det er en fordel hvis du har:
  • har interesse for fysioterapi til akut medicinske patienter, geriatriske patienter, hjerterehabilitering og lungefysioterapi. 
 
Ansættelsesvilkår 
Vikariatet er til besættelse pr. 01.5.19 eller snarest derefter og løber til 31.12.19 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lisette Berner på telefon 27263202 eller per mail lisette.danielle.feldtschou.berner@regionh.dk   
  
Ansøgningsfristen er den 4.4.2019. kl. 12.00, og vi holder samtaler i uge 15