Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabernaa

Dit næste skridt
Vi søger en engageret, positiv og højkompetent kollega, en speciallæge i en af de 9 medicinske specialer til fastansættelse som afdelingslæge eller overlæge til Afsnit for Mave-Tarm sygdomme på Medicinske Sygdomme Aabenraa, Sygehus Sønderjylland.  
 
Vi forventer at du er  
  • fleksibel  
  • har gode samarbejdsevner  
  • har høj arbejdsmoral  
  • har gode kommunikationsevner  
  • har vilje og evne til at lære fra sig  
 
Om afdelingen  
Afdelingen har en flad struktur, hvor alle arbejder tæt sammen og har medansvar for og medindflydelse på driften. Du vil få mulighed for, at sætte dit personlige præg på afsnittet og bidrage til udvikling af dette. Vi er ved, at opbygge et fagligt stærkt og målrettet gastomedicinsk team med et godt uddannelses- og arbejdsmiljø, som på sigt skal varetage uddannelse af HU-læger i gastroenterologi. Der er fornyligt flyttet gastomedicinske senge fra parenkymkirurgisk afdeling til medicinsk regi og vi er ved at etablere en enhed med ambitioner om høj faglighed, udviklingsmuligheder og gode patientforløb.  
 
Vi har dog stadigvæk mange medicinske patienter, som har behov for en bred medicinsk ekspertise, derfor har vi behov for internmedicinere med stor erfaring.  
 
Vi ønsker, at fremme en kultur baseret på gensidig respekt, positiv og konstruktiv feedback samt et godt samarbejde på tværs af specialer og afdelinger. Afsnittet skal være kendetegnet ved en god stemning, engagement, faglig stolthed i stabile rammer med rum til faglig udvikling, et godt uddannelsesmiljø og glade medarbejdere.
 
Afsnittet har i alt 25 senge, hvor 5 senge er gastromedicinske og resten dedikeret til brede medicinske patienter. Afsnit for Mave-Tarm sygdomme er en del af Medicinske Sygdomme, Aabenraa som også omfatter Geriatri, Hæmatologi og Karkirurgi, hvor de sidste 2 har ambulant virksomhed. Vi uddanner på nuværende tidspunkt KBU- læger, intro-læger, HU-læger i Geriatri, Akut Medicin, Almen Medicin og Reumatologi. Afsnittet har 3 fastansatte læger i gastromedicin. Desuden har vi 3 speciallæger i gastromedicin ansat som faste vikarer og et meget tæt samarbejde med Gastromedicinsk Afdeling S på OUH, som leverer service fra 10 læger på skift til stuegang og ambulatorium. Desuden har vi 5 medicinske overlæger, som hjælper med stuegang, vagter og tilsyn.  
 
Der er forventning om, at du går stuegang på dit afsnit alle ugens dage (også i weekender og helligdage), går medicinske tilsyn på andre afdelinger i huset, indgår i vagter i FAM og varetager ambulatorium. Dine funktioner skal være kun på Aabenraa matrikel.  
 
Om Sygehus Sønderjylland  
Sygehus Sønderjylland har ca. 2.800 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus.  
 
Sygehusets organisering fremgår her.  
 
Ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst. Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.  
 
Ved interesse eller spørgsmål kontakt venligst Konst. ledende ovl. Barbara Ratajczyk mobil 24821407 eller Oversygeplejerske Marianne Høgsted mobil 91165857 eller Afdelingssygeplejerske Anita Lindenborg 29100801.  
 
Ansøgningsfristen er den 26.03.2019  
 
Der afholdes ansættelsessamtale den 27.03.2019.