Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Retspsykiatrisk Afsnit P4, Middelfart" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt
Vi tilbyder en fast stilling på 32-37 timer/uge i blandede vagter pr. 01.05.2019 eller snarest derefter. 
 
Der er weekendarbejde hver 2. weekend. 
 
Personalet er tværfagligt sammensat og består af sekretær, læger, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, social-og sundhedsassistenter og sygeplejersker i et tæt og engageret samarbejde. 
 
Vi ser positivt på, at du har psykiatrisk erfaring og gerne fra afsnit med akutfunktion. Måske ”krydret” med psykiatrisk efteruddannelse omfattende miljøterapi, kognitiv behandlingsformer eller lignende.  
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent, som 
 • Er åben og direkte i sin kommunikation 
 • Er god til at lytte og har situationsfornemmelse 
 • Er robust og fleksibel 
 • Er god til at skabe tillid og har en troværdig adfærd 
 • Har psykiatrisk erfaring, og som er særligt interesseret i at arbejde med akut psykiatri og med retspsykiatriske patienter 
 • Kan rumme og bevare overblikket i til tider, travle og uforudsigelige vagter 
 • Kan rumme emotionel adfærd og mulige konfliktfyldte situationer 
 • Kan arbejde selvstændigt og samarbejde tværfagligt 
 
Al begyndelse er krævende og vi støtter dig derfor med tilbud om: 
 • Personaleintroduktion ved Afdelingsledelsen og 4 ugers introduktionsperiode for nyansatte i afsnit P4 
 • Supervision 
 • Daglig refleksion 
 • Relevante kursustilbud 
 • Grundkursus i konflikthåndtering og efterfølgende vedligeholdelsesundervisning en gang om året 
 • Undervisning i basal genoplivning 
 • 2 temadage sammen med alle dine kolleger om året  
 
Retspsykiatrisk Afsnit P4 har kapacitet til 14 patienter fordelt i både åben og lukket regi. Alle patienter har enestue. Vores patienter kan have alle psykiatriske diagnoser og en stor procentdel har misbrug. Ca. 2/3 af vores patienter har behandlings- eller anbringelsesdomme. Den sidste tredjedel er varetægtsfængslede og typisk indlagt til mentalobservation. 
 
Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet med et befolkningsgrundlag på ca. 80.000 indbyggere samt den samlede retspsykiatri i Region Syddanmark med en døgnkapacitet på 84 pladser fordelt på fem retspsykiatriske afsnit med akut modtagelse og et retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit. Der er desuden en velfungerende retspsykiatrisk distriktsfunktion. 
Der er gode parkeringsforhold og adgangsforhold med både tog og bil. 
 
Hvis du vil vide mere om afsnittet, så kontakt afdelingssygeplejerske Lotte Fruergaard Dandanell på Lotte.Dandanell@rsyd.dk 
 
Løn efter overenskomst suppleret med et psykiatritillæg. Ved spørgsmål kontaktes TR Arif Abazi på Arif.Abazi@rsyd.dk eller på telefon 9944 8330. 
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.  
 
Vi skal have din ansøgning senest den 16. april 2019. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 23. april 2019. 
En af vores patienter deltager i noget af ansættelsessamtalen, men læser ikke kandidaternes ansøgninger.