Jobbet "Fysioterapeut søges til fast stilling i Neurorehabiliteringen Svendborg, Neurologisk afdeling, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Vi søger en fysioterapeut med stærke neurofaglige kompetencer, der brænder for det neurologiske speciale med tiltrædelse pr. 1. juni 2019 eller snarest herefter, på 35 timer pr. uge.
 
Fysioterapeuten vi søger: 
 • Har en særlig interesse og lyst til at arbejde med specialiseret genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede patienter. 
 • Har fysioterapeutisk erfaring indenfor specialet. 
 • Har gerne Bobath grundkursus og Bobath advanced samt erfaring med LiN lejring. 
 • Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient. 
 • Kan udvise fleksibilitet og overblik. 
 • Er god til at formidle og indgå i dialog, samt kan sparre med kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. 
 • Udviser engagement og stabilitet. 
 • Har lyst til aktivt at medvirke til en god faglig og social atmosfære i gruppen. 
Desuden er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver. 
 
Din mødetid på hverdage vil være kl. 8.00-15.00 med ca. 1 senvagt pr. uge i tidsrummet kl. 11.00-19.00. Desuden vil du sammen med de øvrige fysioterapeuter og ergoterapeuter i Neurorehabiliteringen indgå i et weekend- og helligdagsvagtrul.  
 
Generelt om Neurorehabiliteringen Svendborg 
Neurorehabiliteringen Svendborg er en specialafdeling i Region Syddanmark, og hører ind under Neurologisk afdeling OUH Odense, men er fysisk placeret på Svendborg sygehus. Vores afsnit råder over 38 senge fordelt i 3 tværfaglige teams til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau, samt 2 neurointensive senge, der fysisk er placeret på Intensiv afdeling V OUH Svendborg. 
 
Neurorehabiliteringen modtager patienter med følger efter apopleksi, anden erhvervet hjerneskade og/eller neurologisk diagnose fra vores akutafdeling N1, fra afd. N2 og fra andre afdelinger på OUH Svendborg og Odense, fra Hammel Neurocenter, samt patienter til vurderings- og brush-up ophold fra de fynske kommuner. Patienterne har behov for neurorehabilitering – herunder specialiseret genoptræning indeholdende fysioterapi og ergoterapi med henblik på at genvinde tabt funktionsevne. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose og kompleksitet af skadefølger og er derfor af varierende varighed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 26 dage. 
 
I Neurorehabiliteringen Svendborg er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager fysioterapeutstuderende i klinisk praktik i samarbejde med UCL.  
 
Arbejdet i Neurorehabiliteringen er tilrettelagt i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde. Som fysioterapeut vil du være tilknyttet et fast team og have patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse – herunder individuelle fysioterapeutiske behandlinger, holdtræning, udarbejdelse af genoptræningsplaner på almen og specialiseret rehabilitering, vurdering af behandlingsredskaber, deltagelse i tværfaglige teammøder, tværfaglige konferencer med patient og pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt mål/planmøder med patienten. Vi værdsætter vores samarbejde og sætter patienten først, hvorfor du også ad hoc vil kunne have patientbehandlinger m.m. i de andre teams.  
Vi har træningslokaler på både sengeafsnittet på 2. sal og i etage 00 bygning 39. Ligeledes benyttes udendørs arealer og Svendborg centrum som træningsfaciliteter. 
Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, med meget dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed og positivitet i hverdagen, og kan tilbyde dig et udfordrende og varieret arbejde indenfor neurorehabilitering.  
Vores kerneopgave er at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende. 
 
Lyder dette som en stilling for dig? - og ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kan du henvende dig til Ledende terapeut Lill Kapalla på tlf.: 4024 3427, lill.kapalla@rsyd.dk eller til Fysioterapeut og TR Hjalte Tronegård-Madsen på tlf.: 6320 1610. 
 
 
Ansøgningsfrist er den 7. april 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. april 2019. 

 
Løn- og ansættelsesforhold  
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.  
 
Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  
 
 
Svendborg Sygehus er en del af OUH.
På OUH sætter vi patienten først, leverer højeste faglighed og sikrer helhed og ansvar i forløbene.
Vi arbejder efter de fælles regionale værdier: 
 • Ordentlighed i det vi gør og siger 
 • Vækst i fagligheden 
 • Rum til fornyelse og begejstring