Jobbet "Overlæge/afdelingslæge - onkologisk gynækologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C

Dit næste skridt
OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus  
En stilling som overlæge/respektiv afdelingslæge tilknyttet afdelingens onkologisk gynækologiske team er ledig pr. 1. april 2019, eller efter aftale.  
Den, der ansættes i stillingen vil primært få funktion indenfor det onkologisk gynækologiske team, men må også forvente at deltage i akutte og superviserende funktioner indenfor afdelingens funktionsområde.  

Vi er en afdeling, som satser på kontinuerlig vækst, udvikling, forskning, internationalt samarbejde, godt tværfagligt samarbejde, prioritering af efteruddannelse - godt humør og masser af arbejde. Så, hvis dette også har din prioritering, modtager vi meget gerne din ansøgning.  

Såfremt den der ansættes ikke allerede er ekspert (DSOG eller ESGO) i onkologisk gynækologi vil afdelingen støtte ekspertuddannelsesforløb for vedkommende.  
Afdelingen har høj specialiseret funktion indenfor onkologisk gynækologi. Klinisk og operativ erfaring med behandling af patienter med ovariecancer, cervixcancer og endometriecancer vægtes højt.  

Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus og der kan indgå arbejdsfunktioner ved begge matrikler. For den aktuelle stilling vil hovedfunktionen være i Odense.  

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D ved OUH Odense Universitetshospital har gennem en årrække været i kraftig vækst. Samtidig er forskning og klinisk udvikling højt prioriteret, ligesom afdelingen har et bredt internationalt samarbejde.  

Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik med grundig erfaring eller interesse for onkologisk gynækologi.  
 
Ansøgere med solid videnskabelig baggrund vægtes højt, og ansøgere med erfaring/interesse indenfor onkologisk gynækologi ønskes.  
 
Ansøgere med ekspertuddannelse eller med ønske om ekspertuddannelse inden for det onkologisk gynækologiske område prioriteres.  
 
Afdeling D´s opbygning og funktioner  
Målsætning  
Afdelingen har som overordnet mål at:  
• sikre en høj kvalitet i klinikarbejde, forskning og udvikling, præ- og postgraduat undervisning, pleje samt service.  
• skabe effektive og professionelle patientforløb  
• være en attraktiv arbejdsplads med et lærende miljø  
• have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.  
 
Funktionsområde  
Afdelingen er en af Region Syddanmarks fire specialafdelinger indenfor gynækologi og obstetrik og har højt specialiserede funktion indenfor:  
• gynækologisk onkologi  
• fertilitetsbehandling  
• almen gynækologi  
• urogynækologi  
• obstetrik  
• føtal medicin.  
 
Afdelingens lægebemanding  
• 43 overlæger, heraf 1 ledende overlæge og 5 professorer. Desuden 5 adjungerede professorer.  
• 11 afdelingslæger  
• 9 reservelæger i speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik  
• 9 reservelæger i med henblik på speciallægeuddannelse i almen blok  
• 2 yngre læger i introduktionsuddannelse.  
 
Som undervisningsafdeling varetager afdelingen specialfunktioner, herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Herudover indgår afdelingen i speciallægeuddannelsen, idet alle Region Syddanmarks uddannelsessøgende læger indenfor specialet tilbringer 18 måneder på afdelingen, som led i hoveduddannelsen. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i almen medicin. Afdelingen har siden 2006 været certificeret som undervisningsafdeling for gynækologisk onkologi af European Society of Gynaecologic Oncology (ESGO) og European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG).  
 
Overlægens/afdelingslægens organisatoriske placering, ansvarsområder og opgaver  
Det gynækologiske funktionsområde omfatter almen gynækologi, urogynækologi og gynækologisk onkologi. Den faste lægelige bemanding indenfor den onkologiske gynækologi omfatter aktuelt 6 overlæger og 3 afdelingslæger.  

Overlægen/afdelingslægen refererer i faglige spørgsmål til sektionslederen respektiv til den specialeansvarlige overlæge.
 
Kvalifikationskrav  
Faglig bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 beskrevne kompetenceområder.  
Der lægges vægt på dokumentation af forskning indenfor onkologisk gynækologi.  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Foreningen af Yngre Læger.  
 
Hør mere  
For yderligere oplysninger om stillingen eller afdelingen kan ledende overlæge Bjarne Rønde Kristensen kontaktes på tlf. 5140 8916 eller pr. e-mail: bjarne.kristensen@rsyd.dk
 
Din ansøgning  
Husk at oplyse stillingsnummer.  
 
Ansøgningsfrist: 31. marts 2019, kl. 23.59.  
 
Der indhentes børneattest, på den der ansættes.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.