Jobbet "Jordemoder søges til Aasiaat, Vestgrønland. " er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Vil du have medindflydelse, bidrage til kontinuitet og gøre en forskel for den gravide?

Regionssygehuset i Aasiaat søger jordemoder fra d. 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Vi foretrækker fastansættelser, men hører også gerne fra dig, selvom du umiddelbart kun har interesse i et vikariat.

Da fødslerne pr. 01.06.2019 flyttes til henholdsvis Ilulissat og Nuuk, vil stillingen primært omhandle svangre undersøgelser, medicinske aborter samt fødselsforberedelse. Der er tale om en vagtfri stilling.

Du trives med et bredt arbejdsområde og udfordringer

Som jordemoder på sygehuset varetager du selvstændigt de forebyggende svangerskabsundersøgelser og barselspleje, og du deltager i tværfaglige forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.

Du brænder for at gøre en forskel

Jobbet kræver, at du er fleksibel, fagligt velfunderet og selvstændig, og at du har gode samarbejdsevner.

Du vil få et stort ansvar, hvorfor det er vigtigt, at du har nogle års erfaring.

Du får medindflydelse på dine arbejdsopgaver, et bredt arbejdsområde med mange udviklingsmuligheder og løn efter overenskomst, men først og fremmest kommer du til at arbejde med kontinuitet et sted, hvor din arbejdsindsats gør en stor og synlig forskel.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201903122

Ansøgningsfrist: d. 20. april 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Niels Sten på NIST@PEQQIK.GL  eller tlf. +299 89 42 70 / +299 58 27 25

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen, INGO@PEQQIK.GL eller på tlf. +299 34 46 86.
Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.