Jobbet "Visiterende jordemoder til CVF" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Region Hovedstaden søger en jordemoder til den Centrale Visitation for Fødsler
 
Er du den der skal sikre Region Hovedstadens gravide og fødende en plads til tryg og sikker svangreomsorg og fødsel?
 
I Region Hovedstaden er der cirka 22.000 fødsler om året. For at sikre at fordelingen af de gravide mellem fødestederne sker efter gældende retningslinjer og fordelingsnøgle, oprettede man i 2015 Den Centrale Visitation for Fødsler i Region Hovedstaden (CVF). I CVF fordeles de gravide til Amager Hvidovre Hospital, Herlev Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet, mens gravide fra Bornholm visiteres direkte. Visitationen i CVF har til formål at sikre, at der tages hensyn til den faglige vurdering i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan, den gravides bopæl (optageområde) og det frie sygehusvalg i det omfang, det er muligt.
 
Ledelsesansvaret for CVF ligger på NOH, mens CVF fysisk er placeret på Gentofte Hospital, hvor den visiterende jordemoder deler kontor med sekretæren i CVF. Den visiterende jordemoder refererer til chefjordemoderen på NOH.
 
Fagligt tilrettelægges arbejdet i CVF af Styregruppen for CVF, hvori blandt andre chefjordemødrene og de ledende overlæger fra AHH, HGH, NOH og RH har sæde.
 
Visitationsarbejdet udføres i tæt samarbejde med de visiterende jordemødre på fødestederne og sekretæren for CVF, og arbejdstiden ligger i dagtiden på hverdage. Visitationsarbejdet udgør 25 timer per uge, og der er mulighed for at kombinere visitationsfunktionen med klinisk arbejde på NOH.
 
Vi ønsker en jordemoder der:  
• har dansk autorisation som jordemoder  
• har alsidig klinisk erfaring  
• har viden og interesse for visitation  
• har erfaring med IT på brugerniveau  
• bidrager til et godt tværgående og tværfagligt samarbejde  
• er serviceminded og trives med at arbejde selvstændigt
 
Yderligere oplysninger kan fås hos chefjordemoder på RH Rikke Nue Møller, telefon 3545 0504 eller vicechefjordemoder på NOH Mille Sundquist, telefon 4829 7411.
 
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 25. april kl. 12.00. Der er planlagt ansættelsessamtaler mandag den 29. april på Rigshospitalet. Ansættelse snarest herefter.
 
 
Stillinger i Region Hovedstaden er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
Interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
Region Hovedstaden er en røgfri arbejdsplads.