Jobbet "Misbrugsbehandlere til De særlige pladser ved Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Vil du arbejde med misbrug og psykiatriske problemstillinger hos patienter, der frivilligt har ønsket indlæggelse og forandring? 
 
De Særlige Pladser ved Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund søger misbrugsbehandlere. 
 
Er du uddannet misbrugskonsulent eller er du socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske eller andet med relevant videreuddannelse og med erfaring i misbrugsbehandling, så læs mere her. 
 
Om jobbet
Hos os skal du arbejde med stabilisering af misbrug hos sårbare patienter, der er indlagt til rehabilitering og recovery i perioder på 5-8 måneder. Du får god tid til hver patient, og du har mange kollegaer omkring dig, der vil støtte dig og din faglighed. Målet hos os er, at patienternes generelle funktionsniveau øges og misbrug stabiliseres.  
 
De Særlige Pladser er sengepladser til særligt sårbare psykiatriske patienter ofte med en misbrugsproblematik, hvor behandlingen sker direkte ud fra patientens ønske og i samarbejde med patientens hjemkommune.  
 
Din rolle 
Du skal med din viden om motivationsarbejde og misbrugsbehandling være med til at sikre patienterne de bedste muligheder til at arbejde med deres misbrug. Misbrugsbehandlingen er frivilligt, men et punkt som de fleste af vores patienter arbejder med. Det er et område, som vi ønsker at udvikle på. Vi er nysgerrige på dine erfaringer og ikke mindst ideer til, hvordan vi kan yde den bedst mulige misbrugsbehandling.
 
Du bliver tilknyttet et psykiatrisk sengeafsnit, hvor der er indlagt 15 patienter, der primært har diagnoser indenfor skizofreni-spektret. Du vil indgå i tværfaglige teams sammen med specialpsykolog, klinisk psykolog, almen læge, psykiater, social og sundhedsassistent, og fysioterapeut. Sammen skal vi finde veje, der understøtter patientens trivsel, mindsker deres misbrug og sikre os at deres fysiske og psykiske behandlingsbehov bliver dækket på en måde, hvor de selv kan være med.  
 
Vi tilbyder  
  • En grundig introduktion til jobbet og psykiatrien generelt. Introduktionen vil være både individuel og sammen med andre 
  • Har du ikke arbejdet på et hospital før, får du oplæring i Sundhedsplatformen 
  • Stor mulighed for at sætte dit præg på de nye afsnit og på udviklingen af det tilbud, som vi giver patienterne på De Særlige Pladser 
  • Løbende supervision 
  • Årlige udviklingsdage. Da vi arbejder tværfagligt, vægter vi de årlige udviklingsdage med faglige oplæg og erfaringsudveksling
  • Der er mulighed for særlige kurser, efteruddannelse mm. 
Om afsnittet  
De Særlige Pladser ligger i Frederikssund. Vi er lige nu to åbne afsnit med plads til 32 patienter. Sommer 2019 åbner vores sidste afsnit med plads til 15 patienter. På hvert afsnit er der ca. 30-35 medarbejdere. Afsnittene er organiseret med en tværgående ledelse bestående af en afsnitsledende psykolog og en overlæge. De enkelte afsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er som udgangspunkt 37 timer i blandede vagter, men hvis du har brug for at arbejde på nedsat tid - permanent eller i perioder - vil vi gerne forsøge at imødekomme dine ønsker. Stillingerne er til besættelse snarest muligt. 
 
I vores planlægning af vagter efterstræber vi, at der både skal være plads til arbejdsliv og privatliv. Du skal være opmærksom på, at vi er et døgnafsnit, hvor vi både har dag-, aften- nattevagter samt weekendvagter. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer.
 
Ansøgningsprocedure 
Har du lyst til at besøge os eller tale med os inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lisbeth Kristensen på telefon: 21 60 68 97. Du kan også besøge vores hjemmeside, hvor du også kan se film her fra De Særlige Pladser.    
 
Ansøgningsfristen er den 30. april 2019, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 10. maj 2019.
 
Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes online via linket andet sted på siden.