Jobbet "Barselsvikariat fysioterapi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

chr. hauchs alle 11, 3500 Værløse

Dit næste skridt
Jonstrupvang Bebyggelsen                                                                                                                                                                                                                    
            - forvent det utænkelige 

Vil du være del af en fantastisk arbejdsplads? 
 
Vi søger snarest en fysioterapeut til et barselsvikariat 35 timer ugentligt.  
 
Jonstrupvang er et botilbud for 46 mennesker primært med cerebral parese i alderen 18 til 60+ år. Derudover har vi et dagtilbud, hvor vi dagligt har ca. 23 dagbrugere. Beboere og dagbrugere støttes til at være ansvarlige for egen udvikling. Som udgangspunkt er alt muligt på Jonstrupvang og vores mål er at give beboerne et meningsfyldt liv med valgmuligheder, udvikling og socialt samvær med ligestillede. Vi har på Jonstrupvang stor interesse for velfærdsteknologi og innovation, da dette er en oplagt mulighed for at beboerne kan blive mere selvstændige. Vores motto er: ”Forvent det utænkelige” og vores vision er ”Frihed”. 
 
Terapien har på nuværende tidspunkt 5 fysio- og 4 ergoterapeuter, en pædagog, en tekniker og en leder ansat, i alt er vi 12. Desuden har vi næsten hele året fys- og ergoterapeut studerende fra Metropol. 
 
Fysioterapi på Jonstrupvang har til formål at: 
 • Bedre/vedligeholde det fysiske funktionsniveau hos beboeren 
 • Øge den enkeltes livskvalitet gennem sundhedsfremmende aktiviteter 
 • Forebygge fysiske, psykiske og sociale belastninger, så den enkelte kan udnytte sine ressourcer optimalt og relevant 
 • Lindre og forebygge smerteproblematikker 
Af fysioterapeutiske arbejdsområder kan bl.a. nævnes: 
 • Fysioterapeutisk behandling vedrørende beboeren                                                                                    
 • Lejringer, tryksårsprofylakse  
 • Afgrænsning, afspænding og smertelindring; både ved kronisk og akut smerte, tonusdæmpning, reducering af ødemer og kontakturprofylakse 
 • Gangtræning 
 • Vestibulær stimulering 
 • Stimulering af hjerte- og lungekredsløb, knoglenydannelse og den motoriske udvikling 
 • Forbedring/vedligeholdelse af truncus- og ledstabilitet, styrke-udholdenhed og beboerens funktionsniveau, ADL 
 • Løbende kompensatoriske tiltag for funktionstab 
 • Manuelle teknikker rettet mod nervesystemet, og muskel/led problematikker 
 • Behandling af akutte problematikker  
 
Fysioterapeutiske arbejdsopgaver udover beboerbehandling  
 • Forflytning (Intern undervisning af personalet i huset)                                                                           
 • Ansøgning og implementering af hjælpemidler 
 • Faglig udvikling 
 • Tæt tværfaglig samarbejde med henblik på at inddrage og udvikle beboerens og dagbrugerens kompetencer i eget liv. 
 • Konsultationer ved akutte problemstillinger hos personalet 
 
Som fysioterapeut og som person skal du: 
 • Være fagligt velfunderet i ovenstående arbejdsområder 
 • Være åben og tydelig i din kommunikation 
 • Være rummelig i forhold til beboerne 
 • Medvirke til at beboerens medbestemmelse og selvbestemmelse vægtes højt 
 • Være selvstændig, men samtidig kunne prioritere tværfagligheden højt  
 • Være positiv og have humor 
 • Se muligheder frem for begrænsninger 
 
Beboerne forventer: 
 • At blive mødt med ligeværdighed og respekt i deres eget hjem 
 • At blive mødt med tålmodighed samt engagement 
 • At blive mødt med godt humør 
 • At blive hørt og taget alvorlig 
 
Vi tilbyder: 
 • Positive og engagerede kollegaer og ledere 
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor to dage aldrig er ens 
 • Intern kompetenceudviklingsplan  
 • Mulighed for motion i arbejdstiden 
 • Pædagogiske måltider, som betyder, at vi spiser sammen med beboerne og at man ikke selv betaler for sin frokost 
 
For yderligere oplysninger; ring til afdelingsleder Sara Falkenberg, på tlf. 44 20 87 91/44 20 19 86.  
Se også www.jonstrupvang.dk. Løn i henhold til overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist 25. april 2019. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 29. april 2019.