Jobbet "Psykolog i flexjob ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afd. for Depression og Angst, AUH Psykiatrien, Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

ADA Klinik for personlighedsforstyrrelser og selvmordsforebyggelse

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse er en 13 mdrs. 12 timers stilling som psykolog i flexjob ledig til besættelse i Enhed for selvmordsforebyggelse pr. 01.05.18 eller snarest derefter.

Enhed for Selvmordsforebyggelse tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter i alle aldersgrupper, både børn og voksne, uden kendt psykiatrisk lidelse, men med selvmordsproblematik. Enheden består af 6 psykologer og 2 sekretærer, som arbejder som et team i samarbejde med psykiater og daglig ledelse. Behandlingen består af psykoterapi, primært individuelt, typisk i forløb af 6-8 sessioner. Ofte er der tale om ”shared care” samarbejde med egen læge.

Enhed for Selvmordsforebyggelse er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelse og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af psykolog Rikke Bøye og overlæge Charlotte Freund.

Enhed for Selvmordsforebyggelse er aktuelt i gang med at udvikle og implementere et nyt behandlingskoncept til børn og unge under 18 år med selvmordsproblematik. Projektet er finansieret af SATS-puljemidler og udløber sommer 2020.

Arbejdsområde
Psykologen skal primært fungere som projektmedarbejder på SATS-puljeprojektet, dvs. holde styr på indtag og afvikling, procedure- og metode-adherence, beskrivelse af problemstillinger, skrive referater fra projekt-møder samt ved behov deltage som 2.behandler ved indledende samtaler.

Vi ønsker en psykolog med
  • erfaring med børne- og ungdomspsykiatri
  • erfaring med K-SADS
  • rutineret erfaring med EPJ
  • opnået autorisation
  • evne til at arbejde selvstændigt, tværfagligt og med fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde
  • fagligt engagerede og dygtige kolleger
  • et dynamisk miljø
  • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
  • en organisation i udvikling

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedens ledelse: psykolog Rikke Bøye/ overlæge Charlotte Freund (tlf. 7847 2170).

Ansøgningsfrist: 25. april 2019.
Ansættelsessamtaler i uge 18.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale