Jobbet "Fysioterapeut til fast stilling i Ortopædkirurgien, Sjællands Universitetshospital, Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Vi søger en fysioterapeut med ortopædkirurgisk erfaring, som brænder for patientbehandling som primær arbejdsopgave. Vi håber du har begge ben solidt plantet i det ortopædkirurgiske speciale, så du har overskud til at håndtere både monofagligt og tværfagligt samarbejde. Stillingen er en fast stilling på 35 timer.

Som fysioterapeut i ortopædkirurgisk gruppe håndtere vi korte patientforløb effektivt og struktureret. Vi er med til at holde overblik i patientens forløb. Vi har derfor brug for en kollega der sammen med os kan prioritere dagligdagens arbejdsopgaver, så patienten får et helhedsorienteret behandlingsforløb. En af vore styrker er at være gode samarbejdspartnere til andre faggrupper i huset. Vi har og skal have tværfagligheden for øje. Vi er derfor ofte opsøgende på nye muligheder for samarbejde, der højner kvaliteten og effektiviteten af egne og andres arbejdsgange så det bliver en gevinst for patienten.

Vi er patientens ambassadør og har stor faglig stolthed. Vi skal være fleksible og omstillingsparate i forhold til nye opgaver der kan dukke op i løbet af dagen og er gode til at samarbejde om en løsning.

Arbejdsopgaven for en fysioterapeut på et hospital er at være behovsafklarende for patienten i deres sygdomssituation og give dem en retning til det videre forløb. Her tænker vi både som patient i huset og som borger i kommunalt regi. Vi skal være med til at tænke hele patientens forløb til ende og handle på det, så patienten får både de rette øvelser, hjælpemidler og andet med sig til at håndtere hele deres sygdomsforløb. Alt dette skal vi kunne håndtere selvom vi ofte kun har mulighed for 1-2 kontakter med patienten. Du skal samtidig være indstillet på at opfylde de nødvendige store krav til dokumentation der følger med patientbehandlingen.

Vi indgår i vagtordning og du skal kunne arbejde ca. hver 6.-8. weekend og på enkelte helligdage. I vagten dækkes hele hospitalet og derfor skal alle kunne håndtere andre specialer end det man er ansat i så som lungeterapi.

Vi er en afdeling der altid har fokus på udvikling. Vi arbejder fx med forbedringstavler, hvor der er stor medarbejder involvering. Derudover har vi en klinisk forskningsenhed der er med til at skabe et udviklings- og forskningsmiljø i afdelingen.

Kan du se dig selv indeholdende de kvaliteter og kompetencer der kan være med til at løfte ovennævnte opgaver, så skal du være vores nye kollega.

Ansøgningsfrist 22.04-2019

Samtaler 25.04-2019

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh