Jobbet "Psykolog til Sexologisk Regions Klinik i Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Fast stilling som psykolog 15 timer ugentligt.

Sexologisk Klinik er organisatorisk en del af Psykiatrisk Klinik Roskilde, Psykiatrien Øst i Region Sjælland.

Den Sexologiske Klinik er en selvstændig regionsfunktion og modtager patienter fra hele Region Sjælland der henvises med et bredt spektrum af sexologiske problemstillinger hos både mænd og kvinder. Klinikkens virksomhed startede i 2011 og der har siden været en støt stigende tilgang af patienter. Udviklingen på dette område forventes at fortsætte over de kommende år.

Aktuelt er godt 120 patienter tilknyttet klinikken, der er igennem de seneste år afsluttet ca. 140-160 patienter per år.

Arbejdsopgaverne består i modtagelse, udredning og behandling af patienter med sexologiske problemstillinger. Der anvendes såvel medicinsk som ikke medicinske behandlingsformer på klinikken. Vi ser gerne at ansøger er autoriseret psykolog, har relevant sexologisk uddannelse, kompetence og erfaring indenfor området for at varetage funktionen. Desuden at ansøger har specialistuddannelse i psykopatologi.

Psykiatrisk Klinik udreder og behandler borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner indenfor diagnoserne angst, OCD, social fobi, depression og personlighedsforstyrrelser. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

Du/I vil få stor mulighed for at deltage i videreudviklingen af behandlingen i klinikken.

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrisk Klinik Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt 3 sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde.  Udover Psykiatrisk klinik Roskilde er der en psykiatrisk klinik i Køge og desuden distriktspsykiatri i Roskilde og Greve/Køge samt opus team til psykosebehandling. Ud over regionsfunktion for Angst og Personlighedsforstyrrelser har Psykiatrien Øst regionsfunktion for skizofreni.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

Vi er et Universitetssygehus og er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS). Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen på tlf. 58 53 75 40 eller tlf. 23 44 66 21.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening.  

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningsfrist:  22. april 2019

Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.