Jobbet "Bioanalytikerunderviser søges til Enhed for Genomisk Medicin, Kennedy Centret, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gl. Landevej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Genomisk Medicin søger en bioanalytikerunderviser med start snarest muligt. 
 
Baggrund om Genomisk Medicin  
Genomisk Medicin er en del af Rigshospitalet og udfører diagnostiske analyser samt genomisk forskning i klinisk sammenhæng. Analyserne udføres med de nyeste teknologier primært indenfor Next Generation Sekventering (NGS) og microarray. Laboratorierne er fysisk placeret i nyindrettede lokaler ved Kennedy Centret, Glostrup. 
 
For at styrke udviklingen af den personlige medicin har Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet indgået samarbejde om Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Genomcenter Øst indgår som en del af denne infrastruktur. Centret drives af Genomisk Medicin og er placeret ved Kennedy Centret som del af Genomisk Medicin. 
 
Afdelingen består af ca. 50 personer fordelt på flere faggrupper: Sekretærer, bioanalytikere, laboranter, akademikere og læger. 
Afdelingen er akkrediteret efter ISO15189 standarden og underlagt standardens retningslinjer.  
 
Er du allerede underviser eller har du som bioanalytiker lyst til faglige og pædagogiske udfordringer, så tilbyder Enhed for Genomisk Medicin (GM) en spændende stilling som underviser med ansvar for både grunduddannelse og efter- videreuddannelse af bioanalytikerne. Det vil være en fordel, men ikke et krav at ansøger har viden indenfor basal molekylærgenetik, NGS og microarray.   
 
Om stillingen 
Stillingen er ny, hvorfor du vil have mulighed for at sætte dit eget præg på hvorledes underviserfunktionen kan varetages i enheden. Du bliver den centrale del i arbejdet med undervisning af bioanalytikerstuderende, samt efter- videreuddannelse af bioanalytikerne. Dette vil foregå i samarbejde med den ledende bioanalytiker og de relevante uddannelsesinstitutioner. 
Desuden vil du: 
  • planlægge og varetage den kliniske uddannelse af studerende i afdelingen i henhold til studieordning og semesterplan 
  • skulle anvende ny viden i den kliniske undervisning mhp. at sikre fortsat udvikling af studiemiljøet i afdelingen  
  • have evnerne til at inddrage afdelingens øvrige bioanalytikere som ressourcepersoner i den kliniske undervisning 
  • erhverve dig viden indenfor metoder og teknikker benyttet i laboratoriet til at støtte efter- videreuddannelse af personalet 
  • erhverve dig kompetencer indenfor dataanalyse af paneler, og være ansvarlig i forbindelse med oplæring af bioanalytikere indenfor dette område 
  • være med til at videreudvikle afdelingens kompetencesystem for bioanalytikere 
  • i samarbejde med områdeansvarlige at assistere ved opdatering af vejledninger og instrukser 
Vi tilbyder 
En fuldtidsstilling som er vagtfri og med fleksible arbejdstider 
Personlig frihed og selvstændighed i arbejdet 
Et spændende arbejde i et område under udvikling 
En fleksibel arbejdsplads med plads til humor og kollegial atmosfære 
Mulighed for udvikling og efteruddannelse 
 
Vi søger en autoriseret bioanalytiker 
med en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller anden relevant uddannelse – eller som er indstillet på at gennemføre en sådan.  Vi søger desuden en kollega 
  • som kan arbejde selvstændigt og i team og som kan lide at have mange samarbejdspartnere, så vel internt som eksternt 
  • som har gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk 
  • som brænder for uddannelse og som gerne vil være med til både at forme fremtidens bioanalytikere og deltage i fagets fortsatte udvikling  
For mere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Martin Skygge på telefon 21138393. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst på Sundhedskartellets område for ikke-ledende personale indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner.  
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgningsfristen er fredag den 25. april 2019.  
Ansøgning incl. CV, relevante oplysninger samt autorisationsbevis sendes online via linket i opslaget.