Jobbet "Introduktionsreservelæge til Børn og Unge Afdelingen, Hospitalsenheden Vest, Herning" er udløbet

Region Midtjylland

Børn og Unge

Gl. Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
En stilling som introduktionsreservelæge ved Børn og Unge afdelingen Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse fra den 1. juni 2019.
 
Afdelingens aktiviteter og opgaver
Børn og Unge Afdelingen varetager pædiatrien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 300.000 borgere.
Afdelingen består af 2 sengeafsnit, en akutmodtagelse og en klinik. Den samlede aktivitet i 2018 var på ca. 5000 indlæggelser og 9.000 ambulante besøg.
 
Den fælles afdelingsledelse består af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.
 
Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte modtager præmature børn fra uge 28+0 og øvrige syge nyfødte og spædbørn op til 3 måneders alderen. Afsnittet har 15 sengepladser og der samarbejdes tæt med Barselsafdelingen og Fødeafdelingen.
 
Børn og Unge Afsnit modtager børn og unge fra spædbarnsalderen til og med 17 år. Afsnittet har 21 sengepladser, herunder 5 senge i Børne og Unge Akutmodtagelsen som er døgnåbent. Cirka 70 % af børnene udskrives efter en kort observationsperiode til hjemmet evt. med senere ambulant opfølgning.
Børn og Unge Afsnittet plejer også børn og unge med kirurgiske og ortopædkirurgiske sygdomme op til 17 års-alderen.
 
Børn og Unge Klinikken er opdelt i specialklinikker med allergi, diabetes, endokrinologi, nefrourologi, gastroenterologi, neuropædiatri, neonatologi, socialpædiatri og almenpædiatri. Der er etableret astmaskole til familier med børn med astma og diabetesskole for børn med diabetes. Vi har regionsfunktion for familieambulatoriet i samarbejde med obstetrisk afdeling og AUH, Skejby.
 
Afdelingen er uddannelsessted for medicinstuderende, yngre læger, jordemoderstuderende, lægesekretærelever, sygeplejestuderende og falckreddere. Desuden modtager afdelingen hvert år et antal erhvervspraktikanter. Vi er en afdeling der har fokus på uddannelse og supervision i ambulatoriet af yngre læger med både supervisionsambulatorier og parallelambulatorier.
 
Vi har ligeledes fokus på at yngre læger deltager i forskningsprojekter og artikelskrivning.
 
Vagt
Der er etableret to vagtlag. Forvagtslaget består af læger i HU-stilling/almen praksis, læger i introduktionsstilling og læger i HU-stilling/pædiatri på 1.-2. år. Der er bagvagt i tilstedevær. Bagvagtslaget består af overlæger, afdelingslæger og læger i HU-stillinger/pædiatri på 3.-4. år
Der er etableret overlægeberedskabsvagt når HU-læger har bagvagt.
 
Den opslåede stilling er tilknyttet deltagelse i forvagt, som er med tilstedeværelsesvagt i to-skiftet vagt på hverdage og et-skiftet vagt i weekender og helligdage.
 
 Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
 
Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Charlotte Søndergaard på tlf. 78433614 eller 29263595.
 
Du kan søge jobbet online på www.vest.dk/job ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Husk at mærke ansøgningen.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 22. april 2019
 
Evt. samtaler afholdes den 29. april 2019 eller efter aftale.
 
Praktiske oplysninger:
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale