Jobbet "Overlæge til Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Intensiv

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

Ved Intensiv afdelingen, Aarhus Universitetshospital er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. September 2019 eller snarest derefter.

Efter samling af hospitalsmatriklerne på Aarhus universitetshospital i  Skejby, er der sket en omstrukturering af anæstesiologien, således at der nu er to selvstændige afdelinger, hvor den ene varetager anæstesi/operativ assistance og steril central funktionen for hele hospitalet under navnet  "Bedøvelse og operation" og hvor den anden varetager den intensive terapi benævnes "Intensiv".

Intensiv er delt i to store afsnit - Intensiv Øst og Intensiv Nord, som efter samlingen har henholdsvis 24 og 20 behandlingspladser.

Intensiv Øst vil primært yde intensiv terapi og pleje til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte- lunge- Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever- Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Kræftafdelingen samt Børn og Unge.

Intensiv Nord vil primært yde intensiv terapi og pleje til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi , Neurologi, Øre- Næse- og Halskirurgi, Tand- Mund- og Kæbekirurgi samt Ældresygdomme.

Begge afsnit yder intensiv terapi på højtspecialiseret niveau.

Stillingen vil være tilknyttet afsnittet i Nord. Der ønskes en ansøger med neurointensive kompetencer og erfaring, og en videnskabelig produktion på minimum phd niveau. Her ud over vil en ansøger med viden og erfaring i organisering af organdonation blive foretrukket.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtigelse i et seks skiftet rul med dagtidsfremmøde i weekend og aftennattevagt på hverdage. Herudover er der et 14 skiftet rul for yngre læger.

Funktionsbeskrivelsen kan ses her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos ledende overlæge Hans Skriver Jørgensen på 2369 0053 eller på hasjoe@rm.dk.

Ansøger skal i sin ansøgning forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor de syv kompetenceområder. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansøgning sendes via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Hans Skriver Jørgensen, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist den 20. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.