Jobbet "16 introduktionsstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse mellem 1. august og 31. oktober 2019" er udløbet

Region Nordjylland

Uddannelse, Læring og Ledelse

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Introduktionsstillingen udgør den første obligatoriske del af den Almen medicinske speciallægeuddannelse og er af 6 måneders varighed, såfremt du har haft almen medicin i forbindelse med turnus- eller basisuddannelsen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal introduktionsstillingen være af 12 måneders varighed. Efter godkendt introduktionsstilling vil 4½ års ansættelse i hoveduddannelsesforløb føre frem til speciallægeanerkendelse i Almen medicin.
 
Almen medicin, som er det største lægelige speciale i Danmark, tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar og pligter, det indebærer menneskeligt, juridisk og økonomisk. Man skal have interesse for klinisk arbejde og for direkte kontakt med andre mennesker. Man skal være bevidst om egne ressourcer, have selvtillid og evne til problemløsning inden for snævre tidsmæssige rammer, og man skal være klar over nytten af andres muligheder og formåen, og søge hjælp, når ens egne evner ikke rækker. Evner man dette er grundlaget lagt for et godt arbejdsliv i almen praksis.
 
Ansøgning om introduktionsstilling foregår elektronisk på www.videreuddannelsen.dk
 
Vejledning om ansøgning findes på Region Nordjyllands hjemmeside:
http://rn.dk/genveje/karriere/laege/uddannelseslaege/uddannelse-til-almen-mediciner
 
Ansøgningen skal være ansættelsesudvalget i hænde senest den 2. maj 2019 kl. 23.59.
Alle ansøgere får svar på ansøgningen den 7. juni 2019.
 
Ansøgere, der søger om en introduktionsstilling af 6 måneders varighed, vil som udgangspunkt ikke blive indkaldt til samtale.
 
Ansøgere, der søger om en introduktionsstilling af 12 måneders varighed, vil blive indkaldt til en samtale af ca. 15 minutters varighed. Samtalerne vil finde sted i Aalborg den 6. juni 2019.
 
Inden for visse områder i Region Nordjylland indhentes der børne- og/eller straffeattest. Ansøgere kan derfor forvente, at der vil blive indhentet børne- og/eller straffeattest på den eller de ansøgere, som tilbydes ansættelse.