Jobbet "Sygeplejerske/Jordmoder med specialfunktion til barselsafsnittet, Sjællands Universitetshospital Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Sygeplejerske/Jordmoder med speciel funktion til Barselsafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Har du ambitioner om at arbejde med faglig udvikling og kvalitet og medvirke til familiedannelsen hos barselsfamilien, så er det dig vi søger til vores nyoprettet stilling, som vi ønsker besat snarest.

Vores mål er at familierne kan føle sig trygge under deres barselsophold og medinddrages i plejen og familieetableringen. Vi søger derfor en sygeplejerske/ jordmoder der vil bidrage til at implementere god klinisk praksis, hvor pleje af høj kvalitet udvikles og fastholdes i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Stillingen er en fast stilling på 33-37 timer om ugen. Heraf vil 8 timer om ugen være allokeret til kvalitets- og udviklingsarbejde samt bistå afdelingssygeplejersken i styrkelse af den daglige drift, optimering af brugen af Sundhedsplatformen og kompetenceudvikling. Den øvrige arbejdstid, vil være i det daglige kliniske arbejde.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har interesse for at medvirke til familiedannelsen

 • Har lyst til at indgå i en dynamisk hverdag og har en positiv initiativrig tilgang til sygeplejen og dens udvikling

 • Er fagligt engageret og ser vidensdeling som en naturlig del af din hverdag

 • Kan identificere plejefaglige udviklingsområder med henblik på formidling, udvikling og implementering af evidensbaseret praksis, således at afdelingens patientforløb lever op til nationale standarder og gældende lovgivning

 • Er loyal, proaktiv og besidder gode sociale og kommunikative kompetencer

 • Er målsøgende og resultatskabende

 • Har erfaring med udviklings- og implementeringsarbejde

 •  

Vi tilbyder:

 • Et speciale, hvor der arbejdes med helheder og medinddragelse af familierne

 • Individuel introduktion og oplæring med tildeling af mentor

 • En afdeling med fokus på udvikling og optimal tilrettelæggelse af patientforløb

 • Gode kollegaer med en jævn spredning i erfaring og alder

 

Om afdelingen:

Den obstetriske del af afdelingen rummer: jordmoderkonsultationer, ambulatorium for gravide, fødegang, barsels/svangre afsnit og et barselsambulatorium.

Afdelingen varetager graviditet, fødsel og barsel for ca. 2500 kvinder om året.

Barselsafsnittet varetager udover normale barslende, bl.a. lysbehandling af børn og for tidligt fødte børn ned til uge 35+0. Afsnittet har i alt 18 heldøgnssenge og fire akutsenge.

Vi arbejder med tildelt patientpleje og vores mål er at familien, kan føle sig tryg under indlæggelsen og medinddrages i plejen og planlægningen af deres barselsforløb. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at bidrage med et stort fagligt engagement og har fokus på dialog og medinddragelse.

Der er ansat både sygeplejersker og jordemoder i afsnittet. Afsnittet har et tæt samarbejde med fødegangen og andre funktioner inde for obstetrikken.

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Schmidt Zachariassen, msza@regionsjaelland.dk, 47 32 40 11 eller Chefjordmoder Ingelise Andersen, 23 32 79 13 for at høre mere om stillingen.

Der vil være mulighed for medindflydelse på vagtplanen.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 26/4

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh