Jobbet "Læge til introduktionsstilling i neurokirurgi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
En introduktionsstilling i neurokirurgi på Rigshospitalet er ledig pr. 01.07.2019.  
 
Stillingen er 1-årig og kan søges 4 gange årligt på Rigshospitalet. Første halvdel af ansættelsen vedrører rygkirurgisk behandling af overvejende degenerative ryglidelser og forløber på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR. Stillingen er vagtfri. Du vil blive introduceret til den kirurgiske behandling af både cervikale og lumbale degenerative forandringer, herunder også stabiliserende kirurgi. Under ansættelsen vil der også være et kort fokuseret ophold på Blegdamsvej, hvor du vil blive introduceret til patienter med columna frakturer og medulære skader. Anden halvdel af ansættelsen foregår på neurokirurgisk afdeling på Blegdamsvej. Her vil du indgå i det formaliserede vagtberedskab med dagtjeneste og vagt fra vagtværelse. Under denne del af ansættelsen vil du blive introduceret til den kirurgiske behandling af patienter med hovedtraumer, intracerebrale blødninger og tumorer samt hydrocephalus.  
 
Du kan forvente: 
- god introduktion til afdelingerne den første uge 
- et tilrettelagt uddannelsesforløb i samarbejde med vejleder
  og uddannelsesansvarlig overlæge 
- under ansættelsen på VRR vil du få egne patientforløb med
  struktureret supervision ved en speciallæge 
- mulighed for deltagelse i mindre forskningsprojekter 
- løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 
 
Vi forventer at du: 
- har godkendt turnus og autorisationer – der skal foreligge
  tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark (B autorisation)
  ved ansættelsestidspunktet. 
- deltager aktivt i afdelingernes daglige drift 
- bidrager til at stimulere afdelingens uddannelsesmiljø 
- har fokus på egen kompetenceudvikling herunder de
  7 lægeroller 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte: 
Overlæge Jørgen Degn på joergen.dan.moeller.degn@regionh.dk eller 
Overlæge John Hauerberg på john.hauerberg.tamm@regionh.dk 
 
Ansøgning elektronisk med kopi af B-autorisation vedlagt.  
 
Ansøgningsfrist: 15. maj 2019 kl. 12:00.  
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 23. maj 2019.