Jobbet "Neuropsykolog, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Med afsæt i sammenlægningen af demensudredningsenhederne i Region Sjælland udvider Neurologisk Afdeling sit neuropsykolog-team med en fast stilling. Arbejdstid 37 timer.

 

Neurologisk Afdelings primære opgave er udredning og specialiseret behandling af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. Vi modtager patienter til planlagte undersøgelser i ambulante forløb samt patienter i akutte indlæggelsesforløb.

Neurologisk Afdeling har regionsfunktion på mange af de store neurologiske sygdomme og får henvist patienter fra alle dele af Region Sjælland.

 

Som neuropsykolog på Neurologisk Afdeling skal du indgå i samarbejde med afdelingens øvrige neuropsykolog-team. Teamet består på nuværende tidspunkt af i alt 5 neuropsykologer, der ser patienter i akutte indlagte forløb samt ambulante forløb. Du vil få mulighed for at varetage såvel neuropsykologiske undersøgelse med differentialdiagnostisk sigte, som vurderinger af patienter med erhvervede hjerneskader.

 

Det forventes, at neuropsykologen går aktivt ind i profilering og udvikling af afdelingens neuropsykologiske tilbud.

Afhængigt af ansøgers erfaring og kvalifikationer, vil der være mulighed for at indgå i koordinerings- udviklings- eller forsknings initiativer i neuropsykolog gruppen og i Neurologisk Afdeling mere bredt.

 

Vi arbejder ud fra sygehusets overordnede strategi ”Patienten er alt”. Vi vægter sammenhold højt, vi er alle ansvarlige for at skabe en positiv og effektiv arbejdsplads, der er en forudsætning for høj trivsel og høj kvalitet i arbejdets udførsel. Der vil blive lagt vægt på gode evner til formidling og samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt.

 

Ansøgere med erfaring fra arbejde som neuropsykolog vil blive foretrukket. Såfremt du er under videreuddannelse til specialist i neuropsykologi, vil du modtage supervision svarende til kravene i specialistuddannelsen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Kontaktperson(er):

Navn: Moa Anna Kristina Gustafsson
Stilling: Neuropsykolog
Email: mgus@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 28 73

Navn: Jesper Gyllenborg
Stilling: Ledende overlæge
Email: jgy@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 28 01

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh